Bydlení

Kdy se neobejdete bez služeb geodeta?

Geodézie je specifický obor, bez kterého se neobejde většina odvětví stavebnictví. Geodeti jsou zapotřebí při méně náročných stavbách rodinných domů, liniových stavbách i velkých developerských projektech. Co přesně geodetické práce zahrnují, se dočtete v tomto článku.

Inženýrská geodézie

Typickou činností geodeta je zaměření pozemku. Aby mohl projektant připravit projektovou dokumentaci, musí mít k dispozici aktuální zákres hranic pozemku, přesně zakreslené inženýrské sítě a údaje o polohopisném a výškovém zaměření pozemku. Geodeti mapový podklad dodají v digitální podobě a na přání i jako 3D model.

Pokud jde o rekonstrukci stávajícího objektu, geodeti pro zaměření stavebních konstrukcí používají špičkové technologie 3D mobilního laserového skenování, která umožňuje výstupy v podobě klasické 2D dokumentace i trojrozměrného modelu. Jedná se o velmi rychlou a detailní metodu.

Geometrický plán

V případě změny v evidenci katastru nemovitostí bývá zapotřebí geometrický plán. Dle Katastrálního zákona jde o nedílnou součást listin, které jsou podmínkou pro provedení zápisu do katastru nemovitostí – to v případě, kdy se předmět zápisu bude zapisovat do katastrální mapy. Nejedná se tedy o dokument, který by měl funkci listiny pro zápis, ale o přílohu. V praxi je zapotřebí při rozdělování pozemku na více parcel, vyznačení budovy, změny hranice pozemku, vyznačení práva stavby, vyznačení věcného břemene a doplnění pozemku evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru.

Široké spektrum dalších služeb

Výše uvedenými činnostmi však nabídka geodetických služeb nekončí. Geodeti vám pomohou také s pasportem budov, vyhotovením půdorysu, řezu či podhledu, prohlášením vlastníka a s mnoha dalšími záležitostmi.

Máte pocit, že budete inženýring potřebovat? Další informace najdete na www.geo5.cz – prezentaci geodetické společnosti, která je na trhu přes 25 let.

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *