Uncategorized

Nejdelší evropská řeka

V Evropě teče nespočet vodních toků, ale který z nich je ten nejdelší? Pokud jste ve škole dostali za úkol zjistit, která je nejdelší řeka v Evropě, prozradíme vám odpověď a navíc přidáme dalších 9.

První místo zaujímá Volha, která ústí do Kaspického moře. Nejdelší evropská řeka je dlouhá 3 531 km.

Následují tyto vodní toky (v závorkách jsou uvedeny názvy moří, do kterých nejdelší evropské řeky ústí).

2. Dunaj 2 850 km (Černé moře)
3. Ural 2 428 km (Kaspické moře)
4. Dněpr 2 201km (Černé moře)
5. Don 1 870km (Azovské moře)
6. Rýn 1 326 km (Severní moře)
7. Labe 1 165 km (Severní moře)
8. Visla 1 047km (Baltické moře)
9. Loira 1 025km (Atlantský oceán)
10. Tajo 1 008 km (Atlantský oceán)