Byznys

Neodceňujte bezpečnost práce svých zaměstnaců, ušetříte si spoustu starostí a peněz

Dobrý zaměstnavatel by se měl snažit, aby jeho zaměstnanci pracovali v příjemném, ale také bezpečném prostředí a to nejen ohledem na možný postih. Zranění, ke kterým dojde v průběhu pracovního procesu jsou nepříjemné jak pro postiženého, tak pro samotného zaměstnavatele a k závěru, že se nehodě dalo předejít, dojdeme většinou až poté, co k ní dojde. Školení o bezpečnosti práce je skutečně velmi důležité a v ideálním případě bychom ho měli svěřit specializovaným odborníkům.

Zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců? Obraťte se na CIVOP

Ve firmách s pětadvaceti a méně zaměstnanci může školení o bozp provést zaměstnavatel. Tedy za předpokladu, že disponuje dostatečnými znalostmi. Máte-li však pochybnosti o tom, že personál nezvládnete proškolit tak, jako profesionál, obraťte se na společnost CIVOP, která se v oboru bozp a požární ochrany pohybuje již dvacet let. Pracovníci z CIVOP v minulosti provedli bezpočet školení pro organizace z různých oborů a právě bohaté reference nenechají nikoho na pochybách, že jde o správnou volbu.

Proč je školení o BOZP tak důležité?

Vraťme se však na chvíli k samotné podstatě školení o bozp. Zmínili jsme, že firmám s větším počtem zaměstnaců (více než 25) zákon ukládá povinnost zajistit proškolení externím specialistou. Školení přitom musí podstoupit každý nový zaměstnanec, ale s ohledem na změnu výrobních prostředků inovace a celkového rostoucího rizika je nezbytné provádět školení pravidelně. Frekvenci však zákon neupravuje a je jen na uvážení zaměstnavatele, jak často školení provede. Po proškolení o bezpečnosti práce následuje ústní přezkoušení všech účastníků a zaměstnanci, kteří v něm ani napodruhé neuspějí, musí být přeřazeni na jinou pracovní pozici.

Je nezbytné, aby si zaměstnavatel uchovával veškerou dokumentaci, která poslouží především v případě, že se některý zaměstnanců zraní i navzdory řádnému přeškolení.

O bozp a službách CIVOP si můžete přečíst na webu civop.cz.