Proč je chytrý tablet iPad Pro tak žádaný? Vyzkoušejte a pochopíte!

Tip na MEGAubytování

Portál Neutralne.cz se Vám vždy snaží doporučit vhodné tipy, které Vám usnadní Váš každodenní život. Proto Vám dáváme do pozornosti portál MegaUbytko.cz, na kterém naleznete více než 4900 ubytovacích zařízení v České republice a na Slovensku. Letní dovolenou si vyberete v rubrice ubytování Pálava, zatímco pobyt na Vaši dovolenou během zimních měsíců naleznete na ubytování Jeseníky. Dovolená v Česku je vždy dobrý nápad.

Bydlení

Čistička odpadních vod, nebo žumpa?

Majitelé nemovitostí, ve kterých dochází ke vzniku odpadních vod, se musí postarat o jejich nezávadnou likvidaci. V případě, že odpadní voda nemůže odtékat do veřejné kanalizace, která je ukončena městkou čistírnou odpadních vod, musí nemovitost disponovat vlastním zařízením. Nabízí se dvě varianty a to domovní čistírna odpadních vod, nebo bezodtoká jímka. Stojíte-li v rámci rekonstrukce nebo realizace novostavby před rozhodnutím a nevíte, zda se přiklonit k ČOV nebo k žumpě, pomůže vám následující přehled.

Výhody a nevýhody ČOV

Čistička odpadních vod má většinou podobu plastové nádrže s technologickou vestavbou, zpravidla rozdělenou na jednotlivé komory. Účinnost ČOV činí cca 95 %, kdežto u samostatných septiků pouze 30 – 50 % a je proto nezbytné, aby byly osazeny pískovým nebo biologickým filtrem.

V ČOV je odpadní voda přečištěna a poté odtéká do povrchových vod (potok, řeka…), podzemních vod (vsakuje se přes studnu nebo drén) či do veřejné kanalizace, která nekončí obecní čističkou, ale ústí do povrchových vod.

V případě, kdy odtok vody není možný, může majitel zvolit takzvanou bezodtokou jímku, která slouží k akumulaci přečištěné vody. Ta lze využít jako zálivka zeleně, ale v období, kdy přečištěnou vodu nelze využívat (období dešťů, zimní měsíce…), je provoz nákladnější.

Nevýhoda ČOV spočívá v nejednotné legislativě, kdy ji některé vodoprávní úřady považují za vodní dílo a jiné nikoliv. K realizaci je nezbytné stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod, u výrobků s označením CE pak pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu. Před ohlášením stavby s stavebním řízení musí příslušný stavební úřad vydat územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Výhody a nevýhody žumpy

A jak je to s žumpou? Její jediná výhoda spočívá v nižší pořizovací ceně a méně náročné administrativě. Žumpa však nemá odtokové potrubí a akumulované odpadní vody je nutné nechat vyvézt fekálním vozem do městské čističky odpadních vod. Vývoz je poměrně drahý a v závislosti na objemu jímky a počtu obyvatel se mohou náklady vyšplhat na desítky tisíc ročně. Za tuto částku (cca 35 – 50 tis. Kč) lze pořídit klasická čistírna odpadních vod, jejíž provozní náklady jsou nesrovnatelně nižší. Za realizaci nelegální jímky z odtokem hrozí sankce ve výši až 50 tis. Kč a zároveň sankce za nelegální vypouštění odpadních vod ve výši až 100 tis. Kč.

Resumé? ČOV je v konečném součtu mnohem výhodnější a bezodtoká jímka se vyplatí pouze majitelům nemovitostí, které nejsou obývány celoročně.