Úspěch při léčbě rakoviny začíná přesnou a kvalitní diagnostikou

Přesná a včasná diagnostika je zcela zásadní pro stanovení správných postupů léčby rakoviny. Moderní diagnostické centrum, které je součástí Protonového centra, má k dispozici unikátní technologie, které jsou v České republice stále spíše výjimkou.

U onkologických onemocnění je přesná diagnostika základním stavebním kamenem pro volbu léčebné strategie. Tím druhým jsou odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s hodnocením a popisem právě pořízených snímků z jednotlivých vyšetření.

„Přijít na vyšetření včas je zásadní záležitost, zejména pro kompletní nastavení strategie onkologické léčby. Pokud pacient přijde pozdě, může zameškat ten správný okamžik, kdy je jeho konkrétní onemocnění ještě ve stadiu, kdy jej dokážeme vyléčit zcela nebo alespoň do takové míry, že kvalita života po léčbě zůstává v dostatečné míře zachována,“ říká doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., ředitel zdravotního úseku Protonového centra.

Součástí Protonového centra je i moderní oddělení diagnostiky nádorových onemocnění, které úzce spolupracuje s odborníky z mnoha onkologických pracovišť a zdravotnických zařízení a je kromě pacientů Protonového centra dostupné i všem ostatním pacientům, kteří mají od svého ošetřujícího lékaře vystavenou žádanku.

Jako vůbec první v republice se v Protonovém centru začal k diagnostice využívat moderní digitální přístroj – PET/CT. Pozitronová emisní tomografie v kombinaci s výpočetní tomografií v sobě propojuje funkční (metabolický) a anatomický obraz těla pacienta. Přístroj má unikátní rozlišovací schopnost a umožní tak zachytit případná nádorová ložiska i ve velmi raných stadiích.

„Je známo, že při léčbě onkologických onemocnění hraje čas nesmírně důležitou úlohu, a proto jakýkoliv technologický pokrok, který nám umožní soupeřit s časem efektivněji, velmi vítáme. Poskytovat všem našim pacientům špičkovou diagnostiku a léčbu s maximální účinností je od začátku smyslem existence Protonového centra, a jsem proto velice rád, že je tento přístroj v našem Centru,“ řekl k uvedení digitálního PET/CT Václav Laštovka, jednatel Protonového centra.

Nové přístroje, ale i přístup personálu diagnostického oddělení Protonového centra vychází vstříc pacientům i v otázce jejich pohodlí během vyšetření, a to jak z pohledu fyzického, tak i psychického komfortu. Tím, že na každého pacienta mají v Protonovém centru dostatek času, zvládají vyšetřit i velmi malé pacienty bez celkové anestezie (uspání) nebo pacienty trpící klaustrofobií (strachem z uzavřených prostor).

Veškeré zdravotní služby a výkony jsou v Protonovém centru hrazeny všemi českými (i některými evropskými) zdravotními pojišťovnami. Každý pacient, indikovaný k protonové terapii, ale také každý pacient, který potřebuje diagnostické vyšetření, má v Centru k dispozici svého osobního koordinátora. Na něj se může kdykoliv obracet s dotazy a společně plánovat termíny všech vyšetření s ohledem na potřeby pacienta.

Oddělení moderní diagnostiky je mimo jiné školicím centrem pro lékaře a radiologické asistenty, kteří mají možnost stát se součástí týmu tohoto špičkového pracoviště. Dveře jsou zde otevřeny také mladým kolegům těsně po škole.

Publikováno: 30. 01. 2024

Kategorie: Zdraví

Autor: Adam