Druhy léčby rakoviny prsu

Karcinom prsu je ročně v průměru diagnostikován asi 7 000 ženám v České republice. Převážná většina z nich má velkou naději na úspěšné vyléčení a návrat k normálnímu životu. Významnou roli zde přitom hraje prevence, a tím pádem i včasný záchyt onemocnění, následovaný vhodnou metodou léčby.

Způsobů léčby karcinomu prsu existuje hned několik, přičemž není neobvyklé ani jejich vzájemné kombinování.

Operace

V případě rakoviny prsu je chirurgický výkon vždycky nutný. Nelze jej ničím nahradit, ovšem liší se ve svém rozsahu, kdy může jít o radikální výkon (amputace celého prsu), nebo výkon částečný (prs zůstane zachován, vyjmut je pouze nádor a nutné okolí). Součástí operace je i odstranění (některých nebo všech) podpažních lymfatických uzlin.

Chemoterapie

Chemoterapii nepotřebují všechny pacientky s rakovinou prsu — nejčastěji se jako vhodný typ léčby využívá v následujících situacích:

  • po chirurgickém zákroku, kdy snižuje riziko návratu onemocnění,
  • před operací, kdy je cílem zmenšit lokalizovaný nádor,
  • u pokročilého karcinomu prsu lze chemoterapii nasadit jako hlavní léčbu.

Radioterapie

Další léčebnou metodou je v případě karcinomu prsu ozařování neboli radioterapie. Provádí se především u pacientek po prs zachovávajících operacích, u pacientek s postižením podpažních uzlin, a také v některých případech po úplném odstranění prsu.

Ozařování pomocí fotonů bohužel nepoškozuje jen nádorové buňky, ale také okolní zdravou tkáň, a proto zde hrozí vznik nežádoucích účinků. Ty se mohou objevit jak bezprostředně po léčbě (takzvané časné potíže, které lze řešit úpravou životního stylu či medikací), tak i v delším časovém horizontu, například v důsledku nežádoucího ozáření srdce během radioterapie levého prsu. Mezi tyto pozdní následky patří například infarkt a další srdeční potíže, plicní fibróza nebo vznik druhotných nádorů.

Existuje ale ještě jeden typ radioterapie: protonová radioterapie. Ta používá ke zničení rakovinných buněk namísto fotonů protony, díky nimž je možné ozařovací paprsek zacílit přímo do oblasti nádoru. To znamená mnohem nižší riziko ozáření zdravých orgánů a tím i vzniku nežádoucích účinků. Například dávka záření na srdce je u protonové léčby o 99 % nižší než u klasické fotonové radioterapie.

Hormonální léčba

Hormonální léčba patří mezi nejstarší metody užívané v případě karcinomu prsu. Její účinnost je ovšem podmíněna přítomností hormonálních receptorů v nádorové tkáni. Pokud tyto receptory nejsou při histologickém rozboru v buňkách nádoru prokázány, hormonální léčba se neaplikuje, nemá smysl.

Biologická léčba

Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny, a přestože je vývoj biologických léčiv záležitostí poměrně mladou, je zřejmé, že významně posunul, a ještě posune možnosti onkologie 21. století. Biologické preparáty nezpůsobují žádné život ohrožující komplikace a mají jen minimální vedlejší účinky.

Publikováno: 25. 01. 2024

Kategorie: Zdraví

Autor: Zuzana Vlčková.