Jak skloubit distanční nebo rotační výuku s prací a rodinným životem?

Jak skloubit distanční nebo rotační výuku s prací a rodinným životem?

Poslední rok přináší těžkosti všem, rodiny s dětmi navíc řeší distanční výuku, která se od poloviny dubna mění pro většinu na rotační systém. V praxi to znamená, že týden se děti učí běžným způsobem ve škole, další týden opět distančně, což přináší opětovné problémy pro pracující rodiče, kteří musí na své děti a jejich vzdělávání dohlížet. Jak lze tento systém skloubit s prací a rodinným životem?

Time management v praxi

O tom, že je nutné si úkoly rozdělit podle priorit a věnovat jim daný čas, což zefektivní chod celé rodiny, není třeba příliš zdůrazňovat. Je nutné dbát, aby se všichni svého časového rozvrhu drželi, aby nevznikaly konflikty. Týká se to rodin, které žijí v podmínkách neumožňující například dostatek prostoru pro distanční výuku i režim home office nebo v rodinách, kde se členové rodiny střídají o počítač či tablet. Striktním dodržováním rozvrhu včetně rozdělení prostoru předejdete zbytečným hádkám. V případě vzájemného rušení se nebojte využít agenturu na hlídání dětí a v době online porad vyšlete chůvu s dětmi na procházku do parku.

Držte se své role

Jste zaměstnanec, rodič nebo právě učitel? Samozřejmě, že v praxi musíte zastat všechny tři role najednou, ale nemíchejte je. Ve chvíli, kdy pracujete, se soustřeďte na práci, až poté jděte připravovat oběd nebo uklidit nádobí do myčky. Stejně tak postupujte při výuce dětí. Nesnažte se pracovat a odesílat e-maily při psaní úkolů nebo vysvětlování probírané látky. Vždy se držte naplánovaného denního rozvrhu, aby nedocházelo k vyhroceným situacím, kdy máte na telefonu kolegu, snažíte se vyplnit s dítětem online test a na sporáku ohříváte polévku.

Čas pro sebe

Domácí konflikty, nervozita, napjatá atmosféra nebo strach z budoucnosti musíte ventilovat, ideálně pohybem na čerstvém vzduchu nebo výletem do přírody. Nebojte se zařídit dětem chůvu, cenu za hlídání dětí si můžete ověřit na webových stránkách, a pokuste se vyčistit si hlavu. Také nezapomeňte na svého partnera nebo partnerku, jen zdravý vztah může přestát těžké zkoušky, proto si vyjděte ven jen ve dvou, abyste mohli spolu sdílet své emoce, myšlenky i případné starosti.

Publikováno: 24. 04. 2021

Kategorie: Vzdělání

Autor: Adam