Má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům pracovní oděvy?

Má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům pracovní oděvy?

Legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností, ale také práv. Patří však mezi ně také pořízení pracovního oděvu, který je předpokladem k výkonu pracovních povinností? Musí se zaměstnanci oblékat tak, jak jim zaměstnavatel nařídí? A kdo za pracovní oděvy zaplatí? Odpovědi na nejčastější otázky najdete v následujících řádcích.

Pracovní oděvy mohou být opatřeny logem společnosti, ale nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Pokud je ve firmě zaveden specifický standard oblékání, měl by s tím být zaměstnanec seznámen v rámci přijímacího pohovoru.

Zaměstnavatel musí dle zákona pořídit zaměstnancům pracovní oděvy v případě, kdy při výkonu pracovních povinností hrozí riziko úrazu a ohrožení života. Dále pak vždy, když je oděv mimořádně opotřeben, není zcela funkční nebo je znečištěn.

Naopak neexistuje zákon, který by ukládal takové povinnosti v případě pracovních oděvů sloužících pouze jako ochrana před znečištěním. Nejedná-li se o osobní ochranné pracovní prostředky, je na vůli zaměstnavatele, zda je pracovníkům pořídí, či nikoliv. Příspěvek na tyto pracovní oděvy však patří ke zdanitelným příjmům.

Publikováno: 19. 01. 2017

Kategorie: Práce

Autor: Adam

Tagy: povinnost zaměstnavatele pracovní oděvy | pracovní oděvy