Jak zapojit digestoř

Digestoř patří mezi základní vybavení kuchyně, díky němuž se při vaření zbavíme nepříjemného zápachu, vlhkosti a v některých případech i horkého vzduchu. Výběr vhodné digestoře a její koupě je však jen prvním krokem. Tím druhým a stejně důležitým je potom její instalace. Jak na to?

Proč mít v kuchyni digestoř?

V první řadě je na místě s uvědomit, proč si digestoř do domácnosti vlastně pořizujeme. Jak již bylo naznačeno v úvodu, digestoř má především ochránit interiér od zápachu, který by se v průběhu vaření a po něm domácností nevyhnutelně šířil.

Stejně tak výkonná digestoř minimalizuje zvyšování vlhkosti v bytě, která následně vede k časté kondenzaci, v konečném důsledku potom ke vzniku plísní apod. Pokud digestoř disponuje odtahem vzduchu, tj. je připojena k potrubí ústícímu mimo objekt, může také zamezit přílišnému ohřívání interiéru horkým vzduchem.

Je tedy zřejmé, že jde o významného pomocníka, který dokáže učinit vaření a pobyt v kuchyni, potažmo v celém bytě příjemnějším. Na trhu je navíc digestoří několik typů a každý si tak může zvolit takový, který nejlépe vyhovuje jeho prostorovým možnostem, potřebám a požadavkům. Instalace digestoře navíc není nic, čeho by bylo třeba se jakkoliv výrazně bát.

Typy digestoří

V obecném pohledu lze digestoře rozdělit na dva základní typy, na již zmíněné digestoře s odtahem a tzv. digestoře s vnitřním okruhem (někdy též označované jako digestoře s recirkulací).

V prvním případě se jedná o digestoř, kterou je nutné napojit na odtahové potrubí. V tu chvíli samozřejmě závisí na vzájemné poloze odtahového otvoru na digestoři a přípojky na potrubí. To si uvědomují i výrobci, a proto není problém sehnat digestoř s bočním odtahem stejně jako digestoř se zadním odtahem.

Není překvapením, že se tyto dva typy digestoří liší i tím, jak je nainstalovat. Montáž digestoře potom může mít různou formu, od té zcela triviální až po poměrně komplexní.

Jak zapojit digestoř s vnitřním okruhem

Zapojení digestoře s recirkulací je tím jednodušším ze dvou možností. Jedná se o digestoř, která není připojená na žádný vnější odtah, ale má v sobě filtry naplněné aktivním uhlím, případně uhlíkové filtry. Z toho plyne (kromě toho, že je třeba počítat s pravidelnou výměnou filtrů), že stačí digestoř pouze umístit na vhodné místo, zapojit do zásuvky (samozřejmě pokud takové snadné zapojení umožňuje), a je hotovo.

Jak zapojit digestoř s odtahem

Zapojení digestoře, která vyžaduje napojení na odtah je logicky složitější. Způsob, jakým to provedeme je přitom velmi důležitý, neboť čím delší propojovací potrubí je, a čím více záhybů má, tím nižší výkon bude digestoř mít. Je proto na místě si velmi dobře rozmyslet, jak napojení digestoře na odtah vyřešit.

Pokud je odtah vyústěn do venkovního prostoru, bude zapotřebí poohlédnout se po produktech definovaných jako digestoř se zpětnou klapkou. Tato klapka zabraňuje v případě venkovního vývodu tomu, aby do interiéru zpětně pronikal studený vzduch. V některých případech je zpětná klapka digestoře součástí balení, v jiných jí bude třeba dokoupit zvlášť. O tom, jak je to v případě vámi vyhlédnuté digestoře, se vždy předem informujte u obchodníka. Zpětná klapka je posléze montována na výstupní hrdlo odsavače.

Vzhledem k tomu, že je v tomto případě potřeba napojení digestoře na odtah, je možné, že bude třeba překonat překážku v podobě bočnice nebo zadní stěny skříňky. Je tedy nutné vyříznout do skříňky otvor, jehož tvar bude odpovídat odtahové hadice. Používá se v tomto případě spíše právě pružná hadice, spíše než složitý systém kolen, který postrádá flexibilitu.

Je na místě zmínit, že není vždy nutné používat hadice nebo potrubí kruhového tvaru. V mnoha případech může být vhodnější používat prvky ve tvaru nízkého obdélníku, neboť dokáží často ušetřit místo. V takovém případě se bude velice hodit redukce na digestoř, která umožní připojení kulatého výstupního otvoru na obdélníkový tvar.

Existují samozřejmě další pravidla pro připojení digestoře, která nejsou vázána na konkrétní typ, nýbrž platí obecně.

Obecná pravidla pro instalaci digestoře

Vzdálenost digestoře od varné desky

Jednou z důležitých otázek, které je třeba vyřešit a odpovědět si na ně je to, jak vysoko digestoř umístit. Platí to stejně pro digestoř s vnitřním okruhem stejně jako pro digestoř s odtahem. Obecně platí, že digestoře se umisťují do výšky 55-65 cm nad varnou desku s tím, že horní hranice platí především pro plynové sporáky, nad kterými by měla být digestoř vždy umístěna spíš ve větší výšce. Minimální výška, ve které může být digestoř umístěna, je naopak dána potřebou mít dobrý přístup k nádobí a hrncům s připravovanými pokrmy.

Elektrické zapojení digestoře

Každou digestoř je třeba zapojit ke zdroji elektrické energie. Opět lze na trhu najít dva typy digestoří, které se od sebe liší právě způsobem elektrického zapojení. Digestoř může umožňovat zapojení do zásuvky, stejně jako každý jiný spotřebič. Jiné typy ale vyžadují připojení přímo k rozvodům v bytě. V takovém případě je na místě přenechat tuto činnost profesionálům a pozvat elektrikáře.

Umístění digestoře

To, kam přesně digestoř umístíte, závisí především na celkovém rozvržení kuchyně. V případě, že svoji kuchyni teprve plánujete, máte možnost navrhnout si místo pro digestoř přesně podle svých představ. V opačném případě, tj. ve chvíli, kdy se budete snažit umístit digestoř do již existující kuchyně, bude třeba přizpůsobit se tomu, co vám prostor dovolí.

V každém případě je při výběru třeba dbát na nejen na způsob vývodu digestoře nebo teoretický výkon odtahu digestoře, ale stejně tak na výšku digestoře, rozměry zařízení apod.

Obecně je možné volit mezi digestoří po skříňku a digestoří do prostoru. V obou případech mohou být rozměry digestoře důležité a je nutné její umístění velmi dobře plánovat.

Vyústění digestoře

Je samozřejmě nutné plánovat i to, kam bude digestoř vyústěna. Netýká se to samozřejmě digestoře bez komínu, tj. té s vnitřním okruhem. U těch s odtahem je však třeba řešit způsob napojení digestoře do komína, potrubí pro digestoř, tvar prostupu pro digestoř apod.

Nabízí se odvod do komína nebo jiného odtahového potrubí, odvětrání digestoře nad střechu, stejně jako ukončení digestoře na fasádě. V případě, že digestoř ústí do externího prostoru, je na místě uvažovat o instalaci venkovního krytu na digestoř.

Další funkce digestoří

Digestoř, jejíž část je vystavena nižším teplotám, tj. roura na digestoř vede částečně venkovním prostorem nebo částí domu, která není vyhřívaná, bude v odtahu digestoře pravděpodobně kondenzovat voda. V takovém případě se hodí, když bude k dispozici funkce odvodu kondenzátu z digestoře.

Údržba digestoře

Instalace digestoře je zásadním krokem, práce tím ale nekončí. O digestoř je třeba se také průběžně starat a udržovat ji. Máme tím na mysli především její čištění. Zbavovat se je třeba usazené mastnoty, která může v nejhorším případě způsobit i požár. Mastnotu stačí setřít hadříkem, je to však třeba dělat pravidelně.

U mřížky na vstupu digestoře je situace snazší, stačí jí sejmout a ponořit do vody s klasickým prostředkem na nádobí schopným odmašťovat.

U digestoří s filtrem je potom nutné čas od času měnit filtry, ať již klasické uhlíkové nebo ty s aktivním uhlím.

Digestoř je užitečný pomocník a do kuchyně rozhodně patří. Její instalace ani následná údržba nemusí být vůbec složité a neměly by tak být důvodem pro to, abyste si digestoř nepořídili. Naopak.

Publikováno: 18. 11. 2022

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam