Zpětná vazba v komunikaci: Co byste o ní měli vědět?

Zpětná vazba v komunikaci: Co byste o ní měli vědět?

Pravděpodobně jste již někde zaslechli, jak je zpětná vazba důležitá, a to nejen v pracovním, ale samozřejmě i v osobním životě. Ale co to vůbec je a jakých chyb se nejčastěji dopouštíme? Pokud vám nejsou jasná základní fakta, nepřestávejte číst.

Co je zpětná vazba?

Zpětná vazba označuje proces, v rámci kterého shromažďujeme a následně vyhodnocujeme obdržené informace. Cílem tohoto procesu je posílení činnosti jednotlivce i týmu pracovníků a zefektivnění práce.

Jaké jsou nejčastější chyby?

Při poskytování a přijímání zpětné vazby se lidé dopouští množství méně či více závažných chyb, jako jsou například přerušení toku komunikace, předjímání reakce, ale také špatné komunikační návyky v podobě negativní reakce, pesimistického očekávání apod. Chcete-li být v poskytování zpětné vazby úspěšní, musíte otevřeně konstatovat svá stanoviska, respektovat názory a myšlenky ostatních, stanovit si konkrétní cíle komunikace a vést rozhovor s pozitivními záměry.

Otevřený kurz pod taktovkou odborníků

Naučit se poskytovat a zároveň přijímat zpětnou vazbu není snadné. Můžete se však zúčastnit některého z odborných kurzů a osvojit si všechny podstatné prvky komunikace. K těm nejzajímavějším patří otevřený kurz, který pořádá MotivP. Kurz zpětná vazba zahrnuje seznámení s nejdůležitějšími součástmi aktivní komunikace, osvětlení širšího významu zpětné vazby i jejího přínosu. Nedílnou součástí jsou praktické ukázky jejích rozličných aspektů, vhodné podoby a doporučení situací, kdy zpětnou vazbu využívat. Díky otevřenému kurzu můžete do problematiky zpětné vazby proniknout mnohem jednodušeji a naučíte se s ní zacházet. Dozvíte se,  jak pracovat s kritikou i oceněním a zlepšit vzájemnou komunikaci se zákazníky, zaměstnanci i kolegy. MotivP otvírá tento kurz 2× v Praze a 2× v Brně, a to pravidelně.

Publikováno: 24. 06. 2018

Kategorie: Vzdělání

Autor: Adam

Tagy: kurz zpětná vazba