CRM aplikace – zkvalitňování péče o toho nejnáročnějšího zákazníka

CRM aplikace – zkvalitňování péče o toho nejnáročnějšího zákazníka

Pro řízení vztahů mezi firmou a zákazníkem slouží CRM aplikace, kde jsou uchovávány a zpracovávány veškeré informace. Ty se mohou týkat finančních i marketingových služeb či pouhého evidování kontaktů. Systém lze díky svým vlastnostem a specializaci využívat v libovolném podnikatelském prostředí.

CRM aplikace uchovávají, sledují a analyzují veškeré informace

 • Data o zákazníkovi
 • Záznamy komunikace
 • Obchodní informace
 • Marketingové nabídky
 • Realizovaná podpora
To jsou jen základní informace o zákazníkovi, které lze v systému evidovat a následně porovnat s ideální formou a nastavenou marketingovou strategií. Na jednom místě jsou tak uložena veškerá data a provedená komunikace. Aplikace zároveň dokáže upozornit na aktivitu konkrétní osoby, čímž umožňuje sledovat její chování v reálném čase. Analýza a následný report mohou sloužit jako podklad pro nastavení správných cílů a nadcházejících kroků.

6 výhod používání systému řízení péče o zákazníka

 • Zlepšení vztahu se zákazníkem
 • Minimalizace zadávaných dat
 • Jednodušší komunikace
 • Vyšší zisky
 • Možnost interní spolupráce
 • Rychlejší dosažení cíle
Díky přehlednosti veškerých dat, která si systém dokáže v určitém množství uložit samostatně, a jejich analýze lze snáz zacílit na konkrétní osobu. Je možné navrhnout přesnější a zejména vhodnější postup nabízení služeb. Pomocí integrované komunikace je jednodušší doručit potřebné informace přímo k adresátovi a zrychlit tak celý proces. Všechna tato kritéria hrají roli ve spokojenosti zákazníka a následných zisků. Zároveň mohou mít k získaným informacím přístup i další oddělení společnosti, čímž je dosaženo komplexního přístupu při řešení konkrétní situace.

Jednoduché užívání odkudkoliv díky online provedení

Webová aplikace zajišťuje bezproblémový přístup k datům. Původně počítačové verze jsou již optimalizovány i na mobilní zařízení. Kontrola a analýza uložených informací je tak neustále k dispozici. Zároveň umožňuje integraci dalších doplňků, jako jsou marketingové nástroje nebo komunikační kanály. Lze tak získat nástroj s širokou škálou dostupných funkcí. Budoucí vývoj je zaměřen zejména na integraci umělé inteligence a strojního učení. Implementace těchto dvou technologií zajistí přesnější sběr a ukládání dat s důrazem na jejich následné automatické vyhodnocování.

CRM systém je vhodný pro jakýkoliv typ podnikání

Jednoznačnou výhodou těchto aplikací je uchování veškerých dat na jednom místě. Proto je toto řešení vhodné pro Startupy, jejichž fungování je nejčastěji zaměřeno na rychlý růst. Přitom však využívají více produktů na spravování jednotlivých informací o zákazníkovi samostatně. Menší společnosti s ohledem na svůj rozvoj taktéž využijí možnost jednodušší komunikace s narůstajícím počtem zákazníků. Koordinace schůzek, vytváření reportů či sledování chování jednotlivých osob dokáže zvýšit jejich spokojenost a tím i vztah s danou firmou. Velké firmy jsou složeny z několika odvětví, jejichž vzájemná spolupráce je základem požadovaného úspěchu. Proto často využívají CRM systému, díky němuž mají přístup k potřebným informacím rozdílné sekce společnosti i příslušní prodejci či konzultanti. Mohou tak zákazníkovi nabídnout potřebnou péči a zajistit, aby se například opakovaně vracel do kamenných prodejen. Účelem CRM aplikací je zajistit adekvátní péči o zákazníka shromažďováním veškerých informací. Tím je uživateli umožněno následně data využívat s ohledem na předchozí komunikaci, provedené nabídky, aktuální projevený zájem nebo připomínky. V součinnosti s dalšími doplňky umožňuje rychlejší komunikaci jak mezi firmou a zákazníkem, tak i interní spolupráci v rámci společnosti. Jak by se podle vás daly ještě využít nasbírané informace? Neváhejte nám do komentářů napsat, zda byste takovýto systém využili!

Publikováno: 07. 02. 2019

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam