Filtrace vzduchu v brusírnách pomáhá chránit zdraví

Filtrace vzduchu v brusírnách pomáhá chránit zdraví

Prach nám vadí především z estetického hlediska, alespoň doma, a jinak ho nepovažujeme za nebezpečný. V některých průmyslových provozech je tomu ale jinak a prach je nutné ihned likvidovat.

Pro zachování zdravého prostředí

Především v brusírnách vznikají při broušení prachové částice, které jsou pro naše zdraví škodlivé či dokonce nebezpečné. Podle toho, jaký materiál se brousí, může tento prach obsahovat brusivo, kovové částice či mastné oleje. Šíření po výrobní hale je nežádoucí, proto je nutné pomocí filtračních systémů zajistit odsávání broušení co nejblíže místu jeho vzniku. Brusný prach je abrazivní, proto se filtrační systémy pro tyto provozy vyrábí v silnostěnném provedení. Odsávání přímo u brusek nebývá problém, většina brusek je vybavena hrdlem pro připojení centrálního odsávání a lze tak zajistit rychlou a afektivní likvidaci brusného prachu.

Dokonalé odsávání

Kromě odsávání přímo u brusek je více možností, jak zajistit čisté a bezpečné pracovní prostředí. Odsávání lokálních pracovišť se provádí pomocí prostorové odsávání závěsnými digestořemi. Ty se umisťují na stěny a podle jejich rozmístění se vytváří jednotlivá pracoviště. Digestoře, stejně jako odsávání u přímo brusek, jsou napojeny na centrální odsávání. Vzduch s prachem se přefiltruje a čistý vzduch se vrací zpět do provozovny, což v zimě šetří i náklady na vytápění. Odsávání lze umístit pod podlahové rošty, odkud je napadaný prach odváděn do filtrační jednotky. Rošty a podlahová filtrace se využívají především v provozech, kde nelze odsávat lokálně, zpravidla při výrobě velkých nebo těžkých produktů.

V moderních provozech mohou odsávací zařízení řádit chytré systémy, které fungování vzduchotechniky hlídají a samy regulují jejich výkon dle požadavků pracovišť.

Publikováno: 27. 02. 2021

Kategorie: Technika

Autor: Adam