I prach může být nebezpečný

I prach může být nebezpečný

Je všudypřítomný, musíme ho neustále likvidovat a je považován za známku toho, že se moc často neuklízí. Prach ale není jen estetický problém, může i vybouchnout.

Bezpečné je bez prachu

Doma se snažíme utírat prach pravidelně, abychom měli čisto. V průmyslové výrobě se ale prach musí likvidovat, aby nedošlo ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu a požáru. Kvalitní odsávání a filtrace vzduchu je ve výrobnách naprosto nezbytná pro bezpečné pracovní prostředí. O výbušnosti prachu se obecně moc nemluví, v popředí zájmu jsou spíše nebezpečné plyny a kapaliny, přesto na ni zapomínat nelze. Centrální filtrace musí být ve všech provozech, ve kterých při zpracování a výrobě prach vzniká. Slévárny, brusírny, provozy pro zpracování dřeva nebo papíru i oblast automotive a samozřejmě farmaceutický a potravinářský průmysl.

Explozní potraviny

Stupeň rozmělnění látky má vliv na výbušnost prachu i u takových surovin, které jsou v kompaktním stavu naprosto bezpečné a nehořlavé, třeba hliníkový nebo železný prach. O nebezpečí výbuchu uhelného prachu ani není třeba vést dlouhé debaty, v minulosti mnohokrát ukázal, jakou sílu může mít. Výbušné jsou veškeré organické prachy, v potravinářském průmyslu se tak za explozní prach považuje naprosto každý a nakládá se s ním podle toho. Senný a obilní prach, mouky, cukry, kakao, škroby a mnoho dalších surovin jsou velmi náchylné k vytváření elektrostatického náboje. Vrstva ležícího prachu tak může být velkým rizikem u některých surovin už v případě, že je vysoká jen jeden milimetr. Odsávání explozního prachu je cesta, která zajistí bezpečné a čisté pracoviště bez vniku zbytečných rizik, a to v kterémkoli odvětví průmyslu a zpracování. V každém provozu je potřeba prach okamžitě likvidovat a odsávat, ideálně co nejblíže místu jeho vzniku, a minimalizovat tak případné problémy a rizika.

Publikováno: 31. 08. 2020

Kategorie: Zdraví

Autor: Adam