Jak přesně změřit reálnou spotřebu tepla?

Jak přesně změřit reálnou spotřebu tepla?

Jak rozúčtovat náklady na vytápění tak, aby odpovídaly reálné spotřebě jednotlivých uživatelů? Pomocí rozdělovače topných nákladů. Zařízení slouží k přesnému měření tepla a uživatelé díky němu uhradí pouze energii, kterou skutečně spotřebovali. Měřiče tepla zároveň umožňují udržení přehledu o nákladech a na základě získaných informací provést úsporná opatření. Indikátory tepla sice neovlivňují spotřebu přímo, ale přesto k úsporám nezanedbatelnou měrou přispívají. Tedy minimálně jako prostředek motivace. Vzhledem k rostoucí ceně tepla se instalace indikátorů / měřičů tepla jeví jako správné řešení s rychlou návratností.

V praxi se používají tyto typy měřičů:

Odpařovací indikátory – fungují na principu odpařování kapaliny z měřící ampule. Výhodou těchto zařízení je nízká pořizovací cena, nevýhodou vyšší provozní náklady (nutnost pravidelné výměny ampule a přeplombování). Přesné měření vyžaduje provedení odečtu v celém objektu ve stejnou dobu. Jednočidlové elektronické indikátory - snímají pouze povrchovou teplotu otopného tělesa v referenčním místě. Předpokladem přesného výpočtu je správné dimenzování otopného tělesa. Nevýhodou je indikace až od teploty kolem 50 °C, tzn. nepřesné měření v přechodném období. Dále pak vyšší pořizovací náklady oproti odpařovacím měřičům tepla. Výhodou jednočidlových elektronických měřičů jsou nízké pořizovací náklady, dlouhá životnost baterie (více než 10 let), automatický odečet naměřených hodnot v libovolný den v roce, plnou kontrola nad naměřenými hodnotami (zobrazují se na displeji) a často i možnost zobrazení měsíčních přehledů. Dvoučidlové elektronické indikátory – nejmodernější typy měřičů snímají povrchovou teplotu tělesa a zároveň okolní teplotu v místnosti. Díky tomu je možné porovnat množství tepla dodávaného do místnosti a zároveň případy nerovnoměrného dimenzování otopných těles v důsledku např. výměny oken, zateplení objektu, zasklení balkonu apod. Pomineme-li vyšší pořizovací cenu, pak je dvoučidlový elektronický měřič nejlepší volbou. Výpočet je bezchybný a nelze ovlivnit mechanickým zásahem nebo demontáží – o ochranu se stará moderní elektronická plomba. Chcete se o měřičích tepla dozvědět více? Obraťte se na specialisty ze společnosti INMES. Další informace najdete na www.mereni-tepla.cz.

Publikováno: 19. 02. 2016

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam

Tagy: měření tepla v domácnosti | měřiče tepla