Kdy je přeprava „nadrozměrná“ a komu ji svěřit?

Kdy je přeprava „nadrozměrná“ a komu ji svěřit?

Přesun několika menších krabic zvládnete vlastními silami. O něco větší věci snadno přemístíte v dodávce. Ale jak si poradit se zásilkou, které přísluší označení „nadrozměrná“? V prvé řadě si objasněme, co ji definuje.

Parametry nadrozměrné zásilky

Nadrozměrná přeprava neboli přeprava nadrozměrných zásilek je z legislativního hlediska definována jako „přeprava soupravy s parametry přesahujícími rozměry standardních, tj. 16,5 m délky, 2,5 m šířky, 4 m výšky a celkové hmotnosti 48 tun“. Přeprava soupravy větších rozměrů je možná pouze na základě speciálního povolení vydávaného Ministerstvem dopravy České republiky. Problematiku řeší zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Hlavní důvody pro specifický přístup jsou dva: nadrozměrné soupravy mohu poškodit pozemní komunikace a zároveň mohou ohrozit bezpečnost provozu.

Jak přeprava těžkých zásilek probíhá?

Nadrozměrná kamionová přeprava je logisticky (a tedy i časově) mnohem náročnější než přeprava souprav běžných rozměrů. Zásadním aspektem je správné naplánování trasy, které by měl zajistit kvalifikovaný odborník s dostatečnými zkušenostmi. Zájemce o přepravu těžkých zásilek musí počítat s vyšší finanční náročností, které plynou zejména z nutnosti použití speciální techniky, technického doprovodu, ale také správních poplatků a dalších souvisejících položek (materiály na upevnění atd.). Přeprava nadrozměrné soupravy přirozeně nemůže proběhnout bezprostředně po zadání poptávky. Společnosti, které tento typ služby nabízí, vyžadují určitou časovou rezervu.

Na koho se obrátit?

K nejrychlejším a nejzkušenějším dopravcům na trhu patří Easy Logistics. Nabízí flexibilní vyřízení – zpravidla do 48 hodin. Zároveň umožňuje plynulou návaznost na jiné typy transportu (např. námořní). Bližší informace najdete na easylogistics.eu.

Publikováno: 25. 04. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam