Kdy se neobejdete bez služeb geodeta?

Kdy se neobejdete bez služeb geodeta?

Geodézie je specifický obor, bez kterého se neobejde většina odvětví stavebnictví. Geodeti jsou zapotřebí při méně náročných stavbách rodinných domů, liniových stavbách i velkých developerských projektech. Co přesně geodetické práce zahrnují, se dočtete v tomto článku.

Inženýrská geodézie

Typickou činností geodeta je zaměření pozemku. Aby mohl projektant připravit projektovou dokumentaci, musí mít k dispozici aktuální zákres hranic pozemku, přesně zakreslené inženýrské sítě a údaje o polohopisném a výškovém zaměření pozemku. Geodeti mapový podklad dodají v digitální podobě a na přání i jako 3D model. Pokud jde o rekonstrukci stávajícího objektu, geodeti pro zaměření stavebních konstrukcí používají špičkové technologie 3D mobilního laserového skenování, která umožňuje výstupy v podobě klasické 2D dokumentace i trojrozměrného modelu. Jedná se o velmi rychlou a detailní metodu.

Geometrický plán

V případě změny v evidenci katastru nemovitostí bývá zapotřebí geometrický plán. Dle Katastrálního zákona jde o nedílnou součást listin, které jsou podmínkou pro provedení zápisu do katastru nemovitostí – to v případě, kdy se předmět zápisu bude zapisovat do katastrální mapy. Nejedná se tedy o dokument, který by měl funkci listiny pro zápis, ale o přílohu. V praxi je zapotřebí při rozdělování pozemku na více parcel, vyznačení budovy, změny hranice pozemku, vyznačení práva stavby, vyznačení věcného břemene a doplnění pozemku evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru.

Široké spektrum dalších služeb

Výše uvedenými činnostmi však nabídka geodetických služeb nekončí. Geodeti vám pomohou také s pasportem budov, vyhotovením půdorysu, řezu či podhledu, prohlášením vlastníka a s mnoha dalšími záležitostmi. Máte pocit, že budete inženýring potřebovat? Další informace najdete na www.geo5.cz – prezentaci geodetické společnosti, která je na trhu přes 25 let.

Publikováno: 19. 01. 2018

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam

Tagy: geodetické služby | geometrický plán | inženýring