Odštěpný závod je vstupenkou na český i zahraniční trh

 Nejedna ze zahraničních společností se rozhodla expandovat do České republiky a rozšířit pole svého působení. Díky tomu tak vznikl odštěpný závod. Ten je velmi výhodnou a poměrně snadnou variantou, jak překročit hranice státu a vrhnout se do podnikání i v jiných zemích.

Odštěpnému závodu vznikají zákonné povinnosti

Možná si ještě pamatujete název organizační složka. Přesně tak se do roku 2014 odštěpnému závodu oficiálně říkalo. Od té doby se v této problematice mnohé změnilo. Pravidla ale stále vychází z upraveného Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Ten upravuje správu a fungování odštěpných závodů či vznik českého odštěpného závodu českou společností. Variantou je ale také vznik odštěpného závodu zahraniční právnické osoby se zápisem do českého obchodního rejstříku.

Založení odštěpného závodu není nijak složité

Založit odštěpný závod lze na základě návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který je spolu s registračním poplatkem zaslán na rejstříkový soud. Při registraci je nutné předložit hned několik důležitých dokumentů. Mezi ně patří například výpis z katastru nemovitostí či doklad s informacemi o zřizovateli a jeho souhlasu se zřízením odštěpného závodu.

Samotné vyřízení žádosti zpravidla trvá jeden měsíc. Po následné registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně vzniká odštěpný závod, který nese název mateřské společnosti.

Odštěpný závod je podřízen zákonům země mateřské společnosti

Odštěpný závod nenabývá žádné právní subjektivity. V jeho čele stojí takzvaný vedoucí odštěpného závodu. Ten odpovídá za provoz závodu a jedná ve všech jeho záležitostech. Vedoucí je zapsán do obchodního rejstříku a plní funkci zástupce mateřské společnosti.


Expandování na český trh je díky odštěpnému závodu poměrně rychlé a jednoduché. Je to dokonce daleko snazší, než kdyby docházelo k založení nové společnosti. Výhodou, mnohdy ale také mínusem je fakt, že odštěpný závod automaticky zaniká ve chvíli, kdy dojde k zániku mateřské společnosti.

Protože se nejedná o novou, ale pouze dceřinou firmu, není povinností ani složení základního kapitálu. Náklady na vznik jsou tak pouze minimální. A to v podobě registračního poplatku a dalších nutných úhrad.

Se založením závodu pomohou zkušené agentury

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby s působením v České republice není ničím výjimečným. Mezi ty nejznámější patří například firmy Cisco International Limited nebo Western Union International Bank Gmb, ale i také Česká Pošta.

Založení odštěpného závodu v Česku může být velmi výhodné. A to především v případě, kdy k jeho založení využijete služeb agentury Parkerhill.cz

Publikováno: 29. 11. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Lenka Mrázková