Podílové spoluvlastnictví nemovitostí

Podílové spoluvlastnictví nemovitostí

Podílové spoluvlastnictví nemovitostí je pro mnoho z nás matoucí již podle názvu a je pro nás velmi složité vše správně rozklíčovat a pochopit. V tomto případě je na místě obrátit se na právníka a požádat o radu i pomoc. Dostanete tak veškeré informace, všechny odpovědi na svoje otázky a kvalitní právní služby ve věci mimosoudního a soudního zrušení i vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem. Pokud jste spoluvlastníkem nemovité věci a nechcete nadále v tomto spoluvlastnickém vztahu setrvat, nabízí se hned několik možností, jak lze postupovat.

Podílové spoluvlastnictví

Nejčastějším způsobem zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je dohoda mezi spoluvlastníky. Jeden ze spoluvlastníků většinou odkoupí spoluvlastnické podíly ostatních spoluvlastníků. To se řeší písemnou dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nebo příslušnou kupní smlouvou. Zde záleží zejména na tom, kolik spoluvlastníků vlastně je. Ke konci často vede daleká cesta, protože je třeba spoluvlastníky písemně oslovit, učinit jim nabídku a vše pak dotáhnout do konce. Jde o časově velmi náročný proces, který je vždy lepší nechat na odbornících. Bezplatný či úplatný převod podílu, někdy se zřízením věcného břemene, rozdělení nemovitosti nebo třeba společný prodej nemovitosti je opravdu zdlouhavý a pro laika velmi vysilující proces.

Spoluvlastnictví nemovitostí

Dohoda musí mít provedena vždy písemnou formu pro zápis změn do katastru nemovitostí a podpisy všech účastníků musí být úředně ověřeny. Proces úplatného zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví také podléhá dani z nabytí nemovité věci a někdy i dani z příjmu. Podíl lze prodat i třetí osobě nebo požádat soud o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na základě žaloby. Nelze také zapomenout na předkupní právo spoluvlastníků. Spoluvlastník má totiž povinnost nabídnout svůj podíl současným spoluvlastníkům před prodejem svého podílu třetí osobě. Nejste si jisti, jako postupovat? Obraťte se na judrkazda.cz a požádejte o pomoc.

Publikováno: 05. 10. 2018

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam