Předčasný odchod do důchodu 2014 – vyplatí se?

Předčasný odchod do důchodu 2014 – vyplatí se?

Jste v takzvaném předdůchodovém věku a pohráváte si s myšlenkou na odchod do předčasného důchodu? A nebylo by lepší ještě nějaký čas vydržet a docházet do zaměstnání? V každém případě jde o velmi důležité rozhodnutí, které bude mít vliv na váš rodinný rozpočet. Na termínu odchodu do důchodu závisí konečná výše penze a obecně platí, že čím dřív se zařadíte mezi penzisty, tím méně peněz ze státní kasy dostanete. Rozdíl může být velmi výrazný a měli byste proto zohlednit výši důchodu, stav úspor a svůj zdravotní stav. Roli samozřejmě hraje i to, zda se do práce musíte nutit a zažíváte v ní stresové situace, nebo jestli vás naopak naplňuje a baví.

Předčasný důchod = nižší příjem

Fakta hrají proti vám. Předčasný důchod je vždy spojen s nižší částkou, než jaká by vám byla přiřčena v momentě, kdy do důchodu odejdete v řádném termínu. Pokud se rozhodnete odejít do důchodu ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku, budete dostávat příspěvek v plné výši. V opačném případě dojde k jeho přepočítání. Resumé zní jednoznačně – pro člověka, kterému výkon zaměstnání či podnikání nedělá žádné problémy, je mnohem výhodnější řádný odchod do starobního důchodu.

Práce v předčasném důchodu

A co takhle zkombinovat obojí? Práce v předčasném důchodu ale nesmí podléhat sociálnímu pojištění, jinak nárok na pobírání dávky zanikne. Předčasní důchodci tak mohou pracovat např. na dohodu o provedení práce, přičemž měsíční odměna nesmí přesáhnout částku 10 000 Kč. Další možností je podnikání, ale i zde stát omezuje ziskem 62 261 Kč (nebo jeho poměrnou částí, pokud předčasný důchodce nevykonává činnost po celý rok). Starobní důchodci limitováni nejsou a mohou vydělávat libovolné částky.

Předčasný důchod a sleva na poplatníka

Lidé v předčasném důchodu, kteří k 1.1. 2014 pobírají starobní důchod, nemají nárok na uplatnění základní slevy na poplatníka, která činí 2 070 Kč měsíčně. To se týká i důchodců podnikatelů, kteří nemohou slevu uplatnit v daňovém přiznání. Slevu naopak uplatnit mohou lidé v důchodovém věku, kteří řádný starobní důchod nepobírají a pracují na tzv. procenta. Tito lidé na slevu na poplatníka nárok mají a to ve výši 2 070 Kč.

Výpočet výše předčasného důchodu

Pokud se pro odchod do předčasného důchodu přeci jen rozhodnete, jistě vás bude zajímat jeho výše. Tu si můžete vypočítat poměrně snadno pomocí kalkulátoru (kalkulačka pro předčasný důchod 2014 je volně dostupná na webu www.duchod.cz). Vyplníte několik základních údajů a kalkulátor vám zobrazí částku, kterou budete v rámci předčasného důchodu pobírat.