Jak zajistit odvoz odpadu? Návod pro fyzické osoby i živnostníky!

Jak zajistit odvoz odpadu? Návod pro fyzické osoby i živnostníky!

Trápí vás problém s přemírou odpadu a hledáte efektivní řešení? Ať už jste fyzická osoba, podnikatel či úředník, který problematiku řeší ve jménu obce, odpovědi najdete v dnešním článku. Připravili jsme pro vás praktické tipy na služby likvidace odpadů, které zajišťuje společnost AVE CZ. Firma na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady již od roku 1993 a zajišťuje odvoz odpadů celorepublikově.

Odvoz komunálního odpadu

Sběr a odvoz směsného komunálního odpadu podléhá obecně závazné vyhlášce města či obce, která stanovuje systém shromažďování, sběru, třídění, přepravy,odstraňování a využívání, a to včetně nakládání se stavebním odpadem. Město zajišťuje pravidelný svoz, nicméně v případě potřeby může kdokoliv požádat o svoz i v jiném termínu. To se může hodit v momentě, kdy se potřebujete zbavit většího množství či objemnějšího odpadu z domácnosti. Jak postupovat? AVE CZ zajišťuje svoz směsného komunálního, separovaného, nebezpečného, velkoobjemového a biologického odpadu v pravidelných i nepravidelných termínech (dle individuální cenové nabídky). Stačí využít bezplatnou telefonní linku 800 118 800 nebo kontaktní formulář na webu. Vyberte si příslušný kraj, uvedete své kontaktní údaje a upřesníte poptávku. Společnost AVE CZ disponuje kompletní řadou sběrných nádob – popelnicemi o obsahu 80 – 360 l a kontejnery o obsahu 660 – 1100 l, jakožto i moderní technikou odpovídající nejvyšším evropským standardům. Postará se o to, aby se vaše odpady bezpečně dostaly na skládky odpadu. V rámci svozu směsného komunálního odpadu můžete využít také odvoz odpadků z košů. Služby se vám mohou hodit také při pořádání kulturní či jiné akce. kontejner-na-odpad

Odvoz živnostenského odpadu

AVE CZ zajišťuje také svoz, dotřídění a odstranění živnostenského odpadu, a to opět v rámci celé České republiky. A je jen na vás, zda půjde o jednorázovou službu nebo o pravidelný odvoz směsného či separovaného odpadu. Svoz probíhá v předem sjednaných intervalech a na jednotlivé druhy odpadů dostanete nádobu či kontejner. Služby jsou vhodné pro živnostníky, drobné podnikatele, společnosti, města a obce. Stejně jako v případě komunálního odpadu můžete společnost AVE CZ kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím online formuláře. Zdá se vám to příliš snadné? Ve skutečnosti je spolupráce s AVE CZ ještě příjemnější. Není jediný důvod, proč svoz odpadu komplikovat.

Proč svěřit svoz odpadu právě AVE CZ?

Obrátíte-li se na AVE CZ, dostanete garanci kvalitních služeb v příznivých cenových relacích. Skupina AVE holding patří k předním vedoucím společnostem v centrální a východní Evropě. Mimo Českou republiku působí také na Slovensku, Ukrajině a v Rumunsku. AVE holding patří do skupiny EP INDUSTRIES, která sdružuje podniky s působností i v mnoha dalších oborech. Chcete-li se o službách dozvědět další informace, pokračujte na www.ave.cz. tridirna-odpadu

Víte, jak správně třídit odpad?

Na závěr jsme si nechali návod, který by se vám mohl hodit. Pokud jste zatím nezačali s tříděním odpadu, pravděpodobně přesně nevíte, co do barevně rozlišených kontejnerů patří. AVE CZ se mimo jiné věnuje také svozu separovaného odpadu (pravidelně i individuálně) a disponuje vlastními třídícími linkami. Začnete-li svědomitě třídit odpad, přispějete ke zlepšení životního prostředí.
  • Do modrého kontejneru (papír) patří znečištěný suchý papír, časopisy, knihy a sešity, čistý obalový papír, kancelářský papír lepenka a karton.
  • Do žlutého kontejneru (plast) patří PET lahve, plastové folie, polystyren, igelitové tašky, lahvičky od domácí chemie a kosmetiky, menší plastové obaly a výrobky.
  • Do zeleného kontejneru (sklo) patří bílé a barevné lahve od nápojů, skleněné lahve, tabulové sklo a velké skleněné střepy.