Překlady jazyků: Jak je to s maďarštinou?

Překlady jazyků: Jak je to s maďarštinou?

Překladatelská agentura Expess-Překlady.cz nabízí kvalitní překlady do maďarštiny a jazyků z maďarštiny do různých jazyků. Jaká jsou specifika těchto překladů, maďarštiny, Maďarska a Maďarů? Překládáme-li mezi jazyky, které jsou si vzájemně podobné, snadněji překladatel při překladu porozumí, ale snadněji se také splete, neboť stejná slova mívají rozdílné významy. S maďarštinou je tomu jinak. Je ve středovýchodní Evropě spolu s Maďarskem poněkud unikátní. Není jazykově příbuzná žádnému z jazyků sousedních národů (jazykům slovanským, germánským ani románským). Je tedy sice příbuzná s finštinou a s některými zauralskými jazyky. Vztahy těchto jazyků pro překladatele se vyznačuje výše zmíněnými výhodami i nevýhodami. Maďarsko vděčí za pokřesťanštění svatému Štěpánovi, který žil okolo roku 1000. Uhry byly v dějinách tradičně považovány za hráz proti rozpínavé Turecké/Osmanské říši Úřední a kulturní používání maďarského jazyka podléhaly historické přízni a nepřízni, které se střídaly. Známé je například zavedení němčiny jako úředního jazyka v Uhrách habsburským panovníkem Josefem II.. Po staletí byly Uhry kulturní velmocí jihovýchodní Evropy. Maďarsko není významné jen jezerem Balaton, Tokajským vínem, hlavolamem-Rubikovou kostkou, výrobou autobusů Ikarus, Segedínským gulášem, lázněmi. Maďarských nositelů Nobelovy ceny je více než 10. S Maďarskou lidovou republikou má ČSSR i některé analogie v touze po demokracii, která byla Sovětským svazem v MLR zardoušena v 50. letech 20. století a v ČSSR na konci let 60. Maďarsko prožilo velmi ekonomicky krušné časy v meziválečném období (hyperinflaci) i po roce 1989(velkou nezaměstnanost). Přesto lze konstatovat, že svoboda a demokracie (v které Maďarsko po roce 1989 žijev dějinách poprvé), jsou pro Maďarsko a jeho vztahy k jiným zemím, velmi prospěšné. Využijte pro komunikaci s lidmi této velmi zajímavé země služeb našich vysoce profesionálních překladatelů!

Publikováno: 18. 03. 2018

Kategorie: Vzdělání

Autor: Adam