Společnost s ručením omezeným můžete založit snadno a rychle. Jak?

Společnost s ručením omezeným můžete založit snadno a rychle. Jak?

Ať už jsou vaše důvody pro založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) jakékoliv, předpokládáme, že chcete začít podnikat co nejrychleji – a pokud možno se vyhnout všem nepříjemným administrativním komplikacím. A že se vám jich může přihodit víc než dost... Naštěstí se můžete obrátit na profesionály, kteří mají všechny nezbytné úkony „v malíku“ a zajistí, aby se vaše nová firma dostala do obchodního rejstříku v co nejkratším čase.

Bez čeho se při založení s.r.o. neobejdete?

Není toho moc, ale bez určitých dokumentů se nepohnete z místa. Rozhodnete-li se pro založení společnosti na klíč, budete potřebovat doklad totožnosti, výpis z trestního rejstříku (samozřejmě čistý ve smyslu živnostenského zákona), potvrzení banky o složení základního kapitálu ve výši min. 1 Kč a souhlas s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem. V případě podnikání v řemeslné nebo vázané životnosti pak také doložení odborné způsobilosti nebo garanta.

Jak založení společnosti v roce 2019 probíhá?

Proces založení firmy lze rozdělit do pěti navazujících kroků. Po sepsání notářského zápisu následuje ověření účtu na složení základního kapitálu a vyzvednutí potvrzení. Poté se podává registrace na živnostenský úřad (nesmí chybět souhlas s umístěním sídla) a konečně návrh do zapsání obchodního rejstříku na příslušném městském soudu.

Založením firmy na míru šetříte čas a urychlíte start

Založení s.r.o. není nic, co byste nakonec nezvládli sami. Položte si však otázku, zda se vám vyplatí absolvovat úřednické martyrium a riskovat, že se dopustíte administrativní chyby a opět se vrátíte na začátek... Necháte-li si firmu založit, budete mít jistotu, že začnete podnikat bez zbytečných průtahů. A spočítejte si, kolik ušetříte času, který byste mohli investovat do vlastního podnikání. Podrobnosti o založení s.r.o. na míru najdete na zalozeni-spolecnosti-sro.cz.

Publikováno: 20. 06. 2019

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam