Zdravotní pojištění v roce 2018: Novinky aneb Co byste měli vědět?

Zdravotní pojištění v roce 2018: Novinky aneb Co byste měli vědět?

Tak jako každý rok, i v roce 2018 prošel systém zdravotního pojištění určitými změnami. Konkrétně jde rovnou o dvě poměrně významné novinky. Minimální měsíční záloha vzrostla o více než 100 Kč a studenti VŠ starší 26 let nyní spadají do nové skupiny pojištěnců.

Jak se změnily měsíční zálohy?

Plátcovství zdravotního pojištění je povinné pro každého, a to bez ohledu na to, zda si ho platíte sami jako OSVČ či OBZP, nebo ho za vás platí zaměstnavatel či stát. Výše minimálních záloh se počítá z výše průměrné mzdy, která v roce 2018 činí 29 979 Kč. Logicky tak vzrostla také výše minimální zálohy na 2024 Kč měsíčně, což je o 118 Kč více než v roce 2017. V praxi samozřejmě záleží také na platové třídě, do které zaměstnanec spadá.

Stoupla minimální mzda

V roce 2018 činí minimální mzda 12 200 Kč, což zapříčinilo zvýšení sociálního a zdravotního pojištění. Na výši minimální mzdy závisí výše měsíčních záloh pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) – momentálně je to 1647 Kč, tzn. o 162 Kč více než vloni. Do skupiny OBZP patří nezaměstnané osoby neregistrované na ÚP, studenti středních a vysokých škol bez akreditace, osoby v domácnosti atd.

Státní pojištěnci

Vyměřovací základ je v roce 2018 vyšší také pro státní pojištěnce. V roce 2017 se jednalo o 920 Kč, nyní jde o 960 Kč. Do dané kategorie patří děti školou povinné, studenti ve věku do 26 let (za předpokladu studia na akreditované instituci), ženy na MD a osoby na RD, osoby v důchodu a osoby registrované na ÚP.

Nová skupina pojištěnců

S kategorií státních pojištěnců souvisí i druhá významná změna v oblasti zdravotního pojištění. Ještě v roce 2017 byli studenti starší 26 let považováni za neopatřené děti a nezbývalo jim, než si platit zdravotní pojištění ze svého. Nyní jsou státními pojištěnci také studenti doktorského studijního programu. Podmínkou je prezenční forma a standardní doba studia.