Alzheimerova choroba má dopad na celou rodinu. Jak nemocnému zajistit plnohodnotný život?

Alzheimerova choroba má dopad na celou rodinu. Jak nemocnému zajistit plnohodnotný život?

Alzheimerova choroba vyvolává emoce. Budí hrůzu. V posledních letech se o ní píše stále častěji a stále více lidí si uvědomuje její dopad na celou rodinu. Onemocnění paradoxně začíná nenápadně a projevy se stupňují bez povšimnutí. Když se vás babička podesáté zeptá na stejnou věc, možná se vám to zprvu bude jevit jako úsměvná známka pokročilého věku – čeká TO přece každého... Nicméně až se z podobných situací stane každodenní rutina, začne být život s nemocnou osobou velmi psychicky i fyzicky vyčerpávající.

Nenápadná, zákeřná a fatální

Zapomínání může být projevem stáří, vyčerpání či stresu. Ale také nemusí. Alzheimerova choroba je zákeřná a nejbližší příbuzní mnohdy netuší, jak se k nemocné osobě chovat a jak s ní zacházet. Alzheimera bohužel současná medicína nedokáže vyléčit a odborníci mají omezené možnosti, jak nemoc zpomalit a potlačit některé její projevy. Ještě větší vliv než správná medikace má přístup rodiny. Jakmile choroba vypukne, je důležité udržovat mozek v aktivitě. Počátky nemoci nejsou ani zdaleka tak náročné jako pokročilejší fáze. Bezpodmínečně nutné je ovšem dodržování určitých pravidel. Především minimalizace veškerých rizik (zabezpečení spotřebičů, oken ve vyšších patrech apod.) a ponechání důležitých předmětů na viditelných místech.

Nepřetržitá péče je většinou nezbytná, řešením jsou domovy se zvláštním režimem

Nemocné osoby by se mimo prostředí domova neměly pohybovat bez dozoru. Zároveň je vhodné nemocného opatřit náramkem s osobními údaji. Skvělou pomůckou je také GPS lokátor – v případě, že se člověk trpící Alzheimerovou chorobou vzdálí, rodina ho může vyhledat prostřednictvím speciální aplikace. Bohužel ne vždy je možné o nemocného pečovat tak, jak si choroba žádá. Naštěstí existují po celé České republice specializované domovy se zvláštním režimem jako SeniorCentra SeneCura, které jsou moderně vybaveny s ohledem na potřeby lidí nemocných Alzheimerem. Díky vysoce kvalifikovanému personálu a specifickému konceptu péče je o klienty pečováno kvalitně a s respektem s ohledem na jejich historii a životní příběh. Podrobné informace najdete na stránkách společnosti SeneCura.

Publikováno: 24. 05. 2019

Kategorie: Zdraví

Autor: Adam