Anglická školka – ano, nebo ne?

Anglická školka – ano, nebo ne?

Ve školkách dochází k navazování prvních sociálních kontaktů, rozvoji motoriky i kreativity. Děti si hrají a získávají cenné zkušenosti, a proto by měly do školky docházet všechny. V tom je většina rodičů za jedno, ale k rozkolu dochází při rozhodování mezi státními a soukromými školkami. Důvodem je rozdílný přístup k dětem a jejich vzdělávání - v posledních letech vzrůstá zájem o výuku cizích jazyků, kterou nabízí školky v soukromém sektoru. Ale nejsou to jen vyhozené peníze? Školkovné není zanedbatelné a může znamenat citelný zásah do domácího rozpočtu. Na téma výuky jazyků proběhlo množství studií s rozmanitými výsledky. Odborníci se přesto shodují na tom, že věk dítěte nehraje roli a první setkání s cizí řečí není vhodné odkládat. Požadovaného efektu je však dosaženo pouze za předpokladu dodržení optimální frekvence jednotlivých lekcí a vysoké úrovně kvality výuky. Navíc záleží na profesionalit a vstřícném jednání učitele. Rozhodnete-li se své dítě přihlásit do jazykové školky, důkladně se seznamte s jejím výukovým programem. V některých školkách probíhá komunikace v cizím jazyce nepřetržitě, jinde zase jen ve vyhrazeném čase. Ve všech směrech je příkladná soukromá školka Brno Kidsgarden, která funguje již od roku 2007 a nabízí celodenní výuku angličtiny kvalifikovanými českými učiteli a rodilými mluvčími. Výuka je koncipována tak, aby se jí mohly zúčastnit všechny děti, tedy i bez elementární znalosti anglického jazyka. V brněnské soukromé jazykové školce děti komunikují anglicky celý den. Výjimečnost prostředí umocňuje přítomnost mužského prvku – dva z učitelů jsou muži, kteří ve většině školek chybí. Nedílnou součástí výuky jsou také hudba a rozličné kroužky. Odpověď na otázku, zda má výuka cizího jazyka ve školkách smysl, zní ano. Ovšem pouze za předpokladu, že je natolik kvalitní jako v Kidsgarden.

Publikováno: 14. 03. 2017

Kategorie: Děti

Autor: Adam

Tagy: soukromá nebo státní školka | soukromá školka ano ne