Certifikace výrobků CE se vyplatí

Certifikace výrobků CE se vyplatí

Certifikace výrobků stvrzují, že má výrobek deklarované vlastnosti. Jedním z významných je certifikát CE. Certifikát CE označuje výrobky vyhovující právním předpisům Evropské unie. Výrobky nesoucí označení tímto certifikátem se mohou volně prodávat v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a rovněž v Turecku. EHP sdružuje všech 27 členských států EU a současně Norsko, Lichtenštejnsko a Island (tedy země ESVO).

Je certifikace CE povinnou?

CE certifikace je povinnou pouze u některých kategorií výrobků, ale jako dobrovolnou ji lze doporučit i u dalších. Pomáhá výrobkům snadněji se prosadit na trhu, zvyšuje jejich prestiž i prestiž celé firmy, snižuje množství reklamací, pozitivně ovlivňuje export a je vlastně jedním z marketingových nástrojů.

Kdy je CE certifikace povinnou?

CE certifikát je povinný pro poměrně dost skupin různých výrobků. Jedná se například o zařízení obsahující nebezpečné látky, stroje, tlakové nádoby a tlaková zařízení, měřicí zařízení, zdravotnické pomůcky, hračky, stavební výrobky, výtahy, zařízení spalující plynová paliva, teplovodní kotle, lanové dráhy pro přepravu osob, zařízení a ochranné systémy používané v místech s nebezpečím výbuchu, aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, zařízení spojená se spotřebou elektrické energie (chladničky, televize, žárovky apod.), elektronická a elektrická zařízení, kde je nutná elektromagnetická kompatibilita, zařízení používaná v místech s nebezpečím výbuchu, pyrotechnika a výbušniny pro civilní využití, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, zařízení pracující s nízkým napětím, zařízení spojená s emisemi hluku na životní prostředí, váhy s neautomatickou činností, rádiová a telekomunikační koncová zařízení i osobní ochranné pracovní prostředky.

Nechte vyřízení certifikace na profesionálech

Potřebují vaše výrobky CE certifikaci? Požádejte o ni profesionálně a získejte ji bez zbytečných průtahů. Společnost Profi Cert v.o.s. se specializuje na vyřízení CE certifikace. Pomůže vám zajistit shodu výrobku s požadavky EU i určit, zda můžete produkt posoudit vy, či jste povinni požádat oznámený subjekt. Sestaví pro vás technickou dokumentaci dokládající shodu a vytvoří EU prohlášení o shodě. Firma má know-how v oblasti CE certifikace výrobků a zajistí ji i pro vaše výrobky.

Publikováno: 25. 03. 2022

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam