Co je artróza kloubů a jak se proti ní bránit?

Co je artróza kloubů a jak se proti ní bránit?

Dokud jsme zdraví, bereme bezproblémový pohyb jako naprosto přirozený. Jenomže s přibývajícím věkem se mohou objevit komplikace, které nám mohou velmi znepříjemnit život. Mezi největší strašáky patří artróza kloubů, která se v menším či větším rozsahu objevuje u cca 80 % populace ve věku nad 55 let. Podle nejnovějších vědeckých poznatků se ale degenerativní onemocnění může objevit prakticky v kterémkoliv věku. Podle prof. Martina Lotze, vedoucího výzkumu problematiky osteoartózy ve Scripps Research Institute v San Diegu, se artróza nakonec projeví u každého. První známky tohoto onemocnění můžete pocítit již mezi 30. - 35. rokem, přičemž současně dochází ke vzniku artritidy - bolestivému chronickému zánětu.

Příčiny onemocnění kloubů

Výskyt artrózy kloubů zapříčiňují dva hlavní faktory. Prvním jsou genetické dispozice, dalším pak stárnutí. A nesmíme zapomenout ani na ty ostatní – vznik artrózy může zapříčinit prodělaný úraz nebo imunitní vlivy, kvůli kterým v crhupavce nastanou změny. Chrupavka postupně změkne, objeví se na ní praskliny a nakonec zanikne. Artróza je nejčastěji lokalizována v kolenních kloubech a na výskytu v této oblasti má vliv také nadměrná obezita. Poměrně často dochází i k postižení kyčelních kloubů, drobnějších kloubů na rukou a páteři. Artróza vzniká kvůli úbytku bílkoviny HMGB 2 protein, která ovlivňuje délku přežívání buněk. Tato bílkovina je součástí povrchové vrstvy chrupavky, která zastává cca 10 – 20 % z jejího celkového objemu. V chrupavce se vyskytují buňky – chondrocyty – které mají jako jediné unikátní schopnost přímé regenerace. V důsledku úbytku bílkoviny HMGB 2 se jejich schopnost snižuje a postupně jich ubývá. Bez buněk, které chrupavku regenerují, je postupná degenerace nevyhnutelná.

Léčba artrózy

Artróza kloubů je vážné onemocnění a jako takové vyžaduje komplexní léčbu. Ta má zpočátku nefarmakologickou podobu a zahrnuje opatření, které souvisí se změnou životního stylu. Může jít o redukci hmotnosti a úpravu jídelníčku, ale také využívání opěrných a jiných speciálních protetických pomůcek. Pomoc může i rehabilitace, jejímž cílem je udržet rozsah pohybu a posílit svalstvo. Mezi další metody, které mohou, ale nemusí být účinné, patří fyzikální léčba (elektroléčba. lázeňské procedury, vodoléčba) a užívání medikamentů a preparátů ovlivňujících metabolismus chrupavky. V současné době je na trhu dostatek volně prodejných přípravků, které při dlouhodobém užívání mohou při léčbě artrózy pomoct. V případě rozsáhlého poškození kloubů se nabízí pouze jediné řešení – operace, při které je implantován umělý kloub.

Léčba kloubů buňkami SVF

Na závěr jsme si nechali zřejmě nejzajímavější alternativu léčby, která probíhá pomocí vlastních buněk SVF (buňky s vysokým obsahem mezenchymálních kmenových buněk). SVF buňky se umí proměnit na libovolný typ jiné buňky v závislosti na tom, do které tkáně se dostanou. V případě aplikace do chrupavky se změní v chybějící chondrocyty.

A jak vypadají výsledky léčby kloubů buňkami SVF v praxi?

Samozřejmě platí, že brzká diagnóza a včasně zahájená léčba přinese mnohem lepší výsledky, ale desetiletý výzkum Dr. Centento hovoří za vše. Lékař v rámci mezinárodní konference Celluar Medicine Society pořádané v roce 2012 prezentoval svou práci a uvedl, že díky klinickému podávání buněk SVF zachránil většinu pacientů od implantace umělého kloubu. Dr. Centento sledoval 339 pacientů s artrózou II. - IV. stupně po dobu od 3 měsíců do 4 let. Aplikace SVF buněk měla za následek výrazný ústup bolesti a zlepšení nebo dokonce úplnou úpravu chůze. Objektivitu potvrdila následná magnetická rezonance. A jak dopadli pacienti v nejtěžším stádiu artrózy? Téměř 80 % kandidátů na náhradu kyčelního kloubu a 66 % kandidátů na náhradu kolenního kloubu (z celkového počtu 200 pacientů) se díky podání SVF buněk vyhnulo další invazivní chirurgické léčbě. Umělým kloubům se nevyhnulo pouhých 5 pacientů. Pokud vás bezpečná aplikace buněk SVF zaujala, přečtěte si o ní další inforamce na webových stránkách MUDr. Ladislava Lukače na http://www.lecba-kloubu.eu/. Díky SVF buňkám se vyhnete potencionálním komplikacím spojených s totální náhradou klobu a dlouhým čekacím lhůtám, které se mohou protáhnout až na několik let. Během této doby se artróza kloubů vystupňuje a kvalita vašeho života sníží... [caption id="attachment_7509" align="aligncenter" width="440"] léčba artrózy SVF buňkami[/caption]