Co je obsahem havarijního plánu a koho se týká?

Co je obsahem havarijního plánu a koho se týká?

Havarijní plán je dokument, který popisuje opatření a činnosti pro odstranění, nebo alespoň zmírnění mimořádných událostí a havárií. Díky havarijním plánům mohou obce, města, firmy a průmyslové podniky chránit životy obyvatel, jejich zdraví, majetek a životní prostředí. Havarijní plán je povinným dokumentem pro všechny uživatele závadných látek ve větším rozsahu, nebo mohou-li být manipulací se závadnými látkami nebezpeční pro povrchové a podzemní vody, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. V opačném případě hrozí pokuta až 500 tisíc Kč.

Obsah havarijního plánu

V havarijním plánu jsou jednoznačně vymezena území, objekty i uživatelé závadných látek, seznam závadných látek, preventivních opatření proti vzniku případné havárie, seznam zařízení, kde je zacházeno se závadnými látkami, popis možného ohrožení vodních toků závadnými látkami, popis možných havarijních odtoků závadných látek, kontakty na subjekty účastné na odstraňování havárií, popis způsobu vedení záznamů o hlášeních a postup hlášení havárií, plány školení, informace o kopiích havarijního plánu a informace o jeho pravidelné aktualizaci.

ENVIPARTNER s.r.o.

Potřebujete zpracovat havarijní nebo povodňový plán? Obraťte se přímo na společnost ENVIPARTNER s.r.o. a nechte si vyhotovit havarijní a povodňové plány dle platné legislativy včetně pravidelného školení a aktualizací.

Publikováno: 04. 09. 2016

Kategorie: Skvělé tipy

Autor: Adam

Tagy: havarijní plán | povodňový plán