Co jsou soft skills a jak je zlepšit?

Co jsou soft skills a jak je zlepšit?

Vystudovat vysokou či naučit se řemeslu je pro vaši kariéru samozřejmě zásadní, ale k trvalému úspěchu to obvykle nestačí. Chcete-li na trhu práce dlouhodobě uspět, musíte rozvíjet také měkké dovednosti. A nejde jen o pracovní stránku vašeho života. Měkké dovednosti jsou důležité také pro soukromí a vztahy. Jsou-li vaše soft skills dobré, dokážete lépe vycházet s ostatními, jste efektivnější, umíte nakládat se svým časem apod.

Jaké základní soft skills potřebujete?

V první řadě je to komunikace, ta je základem úspěchu na každé životní cesta. Jedna věc je vědět, co byste měli udělat, a druhá je dokázat to sdělit správným lidem ve správný čas. Komunikační dovednosti, jak verbální, tak písemné, jsou základem. S komunikací úzce souvisí schopnost komunikovat s lidmi, budovat si s nimi dobré vztahy, dokázat se prosadit a diskutovat. A s tím je zase spojená emoční inteligence, tedy schopnost dobře zvládat své vlastní emoce, stejně jako schopnost cítit a vnímat emoce druhých. Člověk s vysokou emoční inteligencí dokáže poznat, kdy se dostává do stresu či je frustrovaný, a ví, jak tohle potlačit. Soft skills zahrnují samozřejmě i schopnost spolupracovat s ostatními na pracovišti či ve skupině, případně se dokázat přizpůsobit. Je toho prostě opravdu hodně, na čem je třeba pracovat.

Jak měkké dovednosti vylepšit?

Vzdělávejte se. Buď si najděte nějaké soft skills školení, nebo se do toho pusťte samostatně. Identifikujte slabé stránky a měkké dovednosti, jež vám dělají opravdový problém, na ty se pak zaměřte. Své přátele či kolegy žádejte o zpětnou vazbu, abyste viděli, zda se zlepšujete. Hodnoťte také sami sebe, schopnost sebereflexe je taktéž velmi důležitá. Nebojte se příležitostí si své měkké dovednosti procvičit. Neváhejte se ujmout vedení nějakého projektu či akce. Vstupte do neznáma, bez vystoupení ze své komfortní zóny své soft skills prostě nezlepšíte.

Publikováno: 24. 06. 2022

Kategorie: Vzdělání

Autor: Adam