Co se stane, když v zaměstnání způsobíte škodu? Záleží, jakým způsobem k ní došlo

Co se stane, když v zaměstnání způsobíte škodu? Záleží, jakým způsobem k ní došlo

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by po vás zaměstnavatel vymáhal případnou škodu na firemním majetku? Překvapivě velmi snadno. Podle zákona odpovídá zaměstnanec do výše čtyřapůlnásobku hrubého příjmu. Ale to pouze za předpokladu, že jste škodu nezpůsobili schválně, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Pokud ano, budete hradit celou částku. A mohou nastat i další situace – například ztráta svěřené věci. Úhrada škody způsobené zaměstnavateli během výkonu povolání má jasná pravidla. V žádném případě však po vás zaměstnavatel nemůže žádat odškodnění bez písemného vyzvání doplněného zdůvodněním. A už vůbec ne strhávat odškodnění z platu, aniž by došlo k písemnému uznání ze strany viníka. V praxi hraje významnou roli také fakt, zda byla škoda způsobena porušením povinností ze strany zaměstnavatele. V takovém případě je odpovědnost zaměstnance značně omezená.

Pojištění odpovědnosti chrání vaší kapsu

Situací, kdy může zaměstnanec způsobit škodu zaměstnavateli, je nespočet. Nehoda firemním vozem, neopatrná manipulace se zbožím, notebook politý kávou – to je jen špička ledovce katastrofických scénářů, které končí pořádnou finanční ránou. Jediný způsob, jak odškodnění předcházet, představuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Výše pojistného je ve srovnání s výší případné náhrady zanedbatelná. Pojištění odpovědnosti je nepsanou povinností každého zaměstnance, kterému při výkonu zaměstnání hrozí, že způsobí škodu na majetku zaměstnavatele. Finanční jistota ze strany pojišťovny má navíc pozitivní vliv i na samotný výkon pracovníka – díky pojistce není vystaven neustálému stresu z případného poškození např. drahé techniky a může se lépe soustředit na práci. Široký rozsah pojistné ochrany, nízkou spoluúčast a celosvětovou platnost bez příplatku nabízí ERGO pojišťovna.

Publikováno: 29. 03. 2020

Kategorie: Finance

Autor: Adam