Dobré jméno vaší firmy si zaslouží náležitou péči – a to nejlepší pojištění!

Každé podnikání je jiné. Jedno přesto mají všechny podnikatelské aktivity společné, ať už se zabývají jakýmkoli oborem. Tím nejcennějším je jejich dobrá pověst, dobré jméno, které si nesou. Jak se ale zachovat v situaci, kdy (vám) ho někdo poškodí? Vhodným řešením je dobré pojištění, které vám může pomoci dobré jméno vaší firmy očistit.

S dobrým jménem firmy se nežertuje

Dobré jméno není nic, co by bylo snadné uchopit. Dokonce i přesnou a závaznou zákonnou definici bychom hledali marně. V podstatě se jedná o soubor rozmanitých dílčích hodnot, které danou společnost či firmu navenek reprezentují, ať už z hlediska její profesionality, důvěryhodnosti, kvality výrobků, práce či poskytovaných služeb, tak v oblasti dodržování obchodních závazků, vztahů se zaměstnanci, ale i společenské odpovědnosti.

Dobré jméno navíc není žádnou daností, ale naopak proměnnou, která se v průběhu času neustále vyvíjí. Ochrana obchodní firmy i v této citlivé oblasti tak nesporně patří mezi klíčové položky managementu rizik každého podnikajícího subjektu.

Na základě dobrého jména si budujete svou pověst a pozitivní veřejný obraz výrazně napomáhá rozvoji obchodních vztahů a dobrému chodu vašeho podnikání. V případě, že z nějakých – vámi nezaviněných – důvodů dojde k poškození dobrého jména vaší firmy, je proto třeba na nepříjemnou situaci okamžitě reagovat, abyste předešli následkům, které mohou mít citelné materiální a finanční dopady.

Poškození dobrého jména si žádá rázné řešení

Někdy stačí drobná, klidně i nepravdivá negativní zmínka či smyšlená pomluva a vaše dlouhé roky poctivě budovaná „značka“ se rázem ocitne v ohrožení. Poškodit něčí práci totiž není těžké, cesta k nápravě ovšem zpravidla bývá dlouhá a nezřídka též poměrně komplikovaná. Vyžaduje totiž spolupráci se zkušenými odborníky z různých oblastí – od právníků, přes odborníky na mediální komunikaci a PR, až po marketingové a reklamní konzultanty.

Očistný proces přitom není náročný jen časově a organizačně, ale klade také nemalé finanční nároky. Není proto radno tato rizika podceňovat a je třeba věnovat dostatečnou pozornost adekvátnímu pojištění podnikatelů, které vás v takové situaci nenechá na pospas nemilosrdnému veřejnému mínění a vaše investice ochrání.

Pro tyto účely je ideální zahrnout do vašich pojistných smluv pojištění odpovědnosti manažerů, které náklady na očištění dobrého jména umí pokrýt. Výši pojistného plnění si můžete ve smlouvě sami nastavit podle svých potřeb a pokud taková situace nastane, pojištění vám pokryje jak přiměřeně a účelně vynaložené náklady na služby PR agentury, mediálního konzultanta či odborného poradce v této oblasti, tak výdaje na nutné právní zastoupení v dané kauze.

Díky pojištění tak získáte dostatečné prostředky na realizaci náležitých právních kroků, stejně jako například na přípravu a zveřejnění mediálních vyjádření za účelem odvrácení nebo zmírnění dopadů negativní publicity.

Na dobrém jméně totiž záleží. Ale někdy je za ně třeba bojovat. S dobrým pojištěním v zádech o svou pověst nepřijdete!

Publikováno: 01. 12. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam