Firemní e-learning s EDUNIO – moderní způsob online vzdělávání zaměstnanců

Firemní e-learning s EDUNIO – moderní způsob online vzdělávání zaměstnanců

S ohledem na dynamiku současného pracovního trhu není divu, že se na vzdělávání zaměstnanců klade stále větší důraz. A jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se zaměstnanci mohou vzdělávat, zlepšovat své dovednosti a zvyšovat svou produktivitu, je firemní e-learning. V tomto článku se podíváme na EDUNIO, LMS platformu, která je určená pro firemní vzdělávání, a na společnost PREVENT, jež za touto platformu stojí.

Co je LMS EDUNIO?

EDUNIO je learning management system (LMS), poskytující firmám, a jejím zaměstnancům různé vzdělávací kurzy a školení. Platforma obsahuje širokou škálu e-learningových kurzů - od základních po pokročilé, včetně kurzů zaměřených na specifické oblasti, jako jsou řízení projektů, marketing a obchod. Platforma EDUNIO také podporuje blended learning, což je kombinace tradičního vzdělávání a online vzdělávání. Jedním z hlavních přínosů platformy EDUNIO je její schopnost usnadnit firemní vzdělávání a zlepšit výkonnost zaměstnanců. Zaměstnanci mohou studovat vlastním tempem, a když se jim to zrovna hodí, což zvyšuje efektivitu a flexibilitu vzdělávání. Díky této platformě mohou firmy také snadno sledovat pokrok svých zaměstnanců a kontrolovat, jak se jim daří při učení nových dovedností. S využitím této platformy mohou firmy poskytovat svým zaměstnancům vzdělávací kurzy a školení v oblastech, jako jsou například IT, management, marketing, jazyky, soft skills a mnoho dalších. EDUNIO se snadno používá a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní. Firmy mohou jednoduše nastavit kurzy, které odpovídají jejich potřebám a specifikacím. Velkou výhodou je i možnost personalizace vzdělávacích kurzů, aby se lépe přizpůsobily potřebám konkrétních zaměstnanců. EDUNIO plně využívá moderní technologie a poskytuje možnosti pro různé typy vzdělávání, včetně e-learningu, blended learningu (kombinace tradičních a online výukových metod) a virtuálního vzdělávání. Díky tomu mohou firmy vybírat z řady metod, které nejlépe vyhovují jejich potřebám a preferencím. Díky systému EDUNIO si mohou být firmy jisté, že jejich zaměstnanci získají kvalitní vzdělání a budou schopni aplikovat nové znalosti a dovednosti při rozvoji kariéry a růstu ve svých pracovních rolích.

O společnosti PREVENT

Za platformou EDUNIO stojí společnost PREVENT, která je koordinátorem BOZP a pracovnělékařských služeb. Firma se specializuje na poskytování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti. Dalším projektem společnosti PREVENT je LMS platforma INSTRUCTOR. Ta umožňuje především menším firmám, aby uskutečnily zákonné školení BOZP a PO, stejně jako online kurzy první pomoci a profesní školení řidičů. Nicméně, PREVENT nabízí i další školení, jako jsou kurzy ergonomie, BOZP pro home office, GDPR a další. Tato platforma je tak ideální pro firmy, které potřebují zajistit vzdělávání svých zaměstnanců, ale zároveň nemají dostatek prostředků na organizaci a realizaci tradičních školení.

Publikováno: 10. 04. 2023

Kategorie: Vzdělání

Autor: Adam