Jak funguje kořenová čistička? Stojí za to si ji pořídit?

Jak funguje kořenová čistička? Stojí za to si ji pořídit?

Přírodní síly je těžké zkrotit a platí to i o vodě. Hodně ji využíváme a nedokázali bychom bez ní žít. Jenže když ji jednou použijeme, musíme ji následně vyčistit, aby opět získala svoji životadárnou čistotu. Chemické čističky nejsou nic přírodního a mají negativní vedlejší vlivy. Oproti tomu přírodní kořenová čistička funguje tak, jak to běžně probíhá v přírodě. Hodila by se i na vaši zahradu?

Přirozené čištění vody

Kořeny rostlin spolupracují s hodnými bakteriemi ve vodě a v půdě, které se podílejí na odstraňování škodlivých látek. Tím dochází k přirozené filtraci a čištění vody. Krajinné inženýrství pracuje se silou rostlin již poměrně dlouho a výsledky jsou velmi uspokojivé. Výhodou je, že se tento ekosystém dá vytvořit i v menším měřítku a pro filtrování vody hned nemusíme mít obří odkaliště a rybník. Přirozené procesy s lehkou pomocí technologických řešení a promyšlených postupů dávají vzniknout funkčním čistírnám vody založeným výhradně na přírodních procesech.

Ideální pro velké objekty i rodinné domy

Kořenové čistírny se používají u velkých objektů, ale jejich instalace je možné i u rodinných domů. V závislosti na počtu osob se zvolí vhodný typ a rozměry. Výhodou těchto čističek jsou malé náklady a jednoduchý provoz. Existují různé typy lišící se použitými rostlinami. Častým typem je kořenová čistička s vynořenými rostlinami, které mohou sloužit i jako dekorační prvek. Dále se dělí podle vodní hladiny, kdy nejvíce používané jsou s podpovrchovým průtokem. Při tomto řešení jsou eliminovány problémy s případným líhnutím komárů na otevřené hladině.

Kdo vám pomůže se zařízením kořenové čističky?

Výběr správné společnosti pro realizaci kořenové čističky je nesmírně důležitý. Firma Grania se na technologii čištění vody přírodními procesy zaměřuje již mnoho let. Dokážou vytvořit efektivní čistírnu na menší ploše v porovnání s konkurencí a zavádí inovace v podobě provzdušněné kořenové čistírny a dalších zlepšení. Pokud o tomto způsobu čištění vod uvažujete, nechte si poradit s nejvhodnějším typem právě pro vaši konkrétní situaci.

Publikováno: 02. 04. 2017

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam

Tagy: kořenová čistička jak funguje