K čemu jsou dobrá relé?

K čemu jsou dobrá relé?

Převod malého elektrického proudu na vysoký není zrovna snadným úkolem, ale je ho zapotřebí u mnoha standardních spotřebičů a také u aut. Většinou se k tomuto účelu používá jedna jednoduchá součástka, jež se jmenuje relé.Relé jsou elektrické spínače, které využívají elektromagnetismus k přeměně malých elektrických proudů na velké. K převodu dochází tehdy, když elektrický vstup aktivuje elektromagnet, a tím se uzavře, nebo naopak přeruší stávající obvod. Relé mohou fungovat jako spínač či jako zesilovač v elektrickém obvodu.

Relé se používají i ve složitějších obvodech

Vysvětlili jsme si, že mohou zesilovat proud či spínat obvod. Typicky se však používají také v komplikovanějších obvodech. Mohou aktivovat více obvodů, jedním vstupem tedy vyvoláte velký efekt. Dále se využívají k provádění booleovských logických funkcí. Ty se sice dají zhotovit i pomocí jiných komponent, ale implementace pomocí relé může být někdy levnější. Různá speciální relé pak dokážou vykonávat i pokročilejší funkce. Třeba relé s časovým zpožděním umožňují systému běžet jen po určitou dobu nebo naopak spustit se až po stanovené době.

Jaké existují typy relé?

Existuje mnoho typů relé, a každý má své upotřebení. Nejčastěji se setkáte s těmito: Relé s časovým zpožděním: O tom už jsme mluvili, dokáže sepnout či přerušit obvod za stanovenou dobu. Využívají se například pro blikání kontrolek či výstražných světel. Sekvenční relé: Najdou uplatnění tam, kde je potřeba napájet několik komponent postupně v nastaveném pořadí. Automobilová relé: V automobilovém průmyslu se využívají často, například v Octavii najdete relé 109. Pomáhají řešit vnitřní osvětlení, stěrače předního skla, světla, výstražné systémy apod. Velkou nabídku různých rele najdete v e-shopu TME.eu. Mají miniaturní, průmyslová i automobilová relé, relé 230V a mnoho dalších. Nejde o drahé součástky, jde o desítky korun za kus.

Publikováno: 07. 04. 2020

Kategorie: Elektronika

Autor: Adam