Kde a jakým způsobem zažádat o výpis z rejstříku exekucí?

Kde a jakým způsobem zažádat o výpis z rejstříku exekucí?

Z dat zveřejněných Exekutorskou komorou České republiky běhá mráz po zádech. Ke konci roku 2020 sice počet lidí v exekuci klesl o 70 tisíc, ale i tak bylo evidováno 720 000 exekučních řízení. Dlouhodobě se situace mírně zlepšuje, ovšem o příznivém stavu nemůže být řeč. Spousta lidí navíc ani netuší, že jsou v Centrální evidenci neboli rejstříku exekucí vedeni. Pokud si také nejste jistí, případně potřebujete konkrétní informace, máme pro vás tip, jak se jich dopátrat snadno a rychle.

Jaké údaje najdete v CEE?

Centrální evidence exekucí (CEE) je rejstřík exekucí, který má podobu veřejného seznamu spravovaného Exekutorskou komorou ČR. Exekutoři do něj digitálně uvádějí tyto informace:
  • vyrozumění o zahájení exekuce,
  • pravomocná usnesení exekučního soudu o zastavení nebo odkladu exekuce a dražební vyhlášky,
  • oznámení dražebního roku.

Jak dlouho jsou data v rejstříku uchovávána?

Údaje o exekuci jsou v registru exekucí uchovávány pouze po dobu průběhu řízení. Bez zbytečného odkladu jsou po uplynutí 15 dní od úplného skončení vymazány. Tzn. bezprostředně po vymožení pohledávky nebo pravomocném zastavení exekuce.

Jak tedy získat oficiální a aktuální informace?

Kontrolu údajů v CEE můžete provést kdykoliv, a to i bez registrace na portálu exekuceinfo.cz. Informace získáte ve třech jednoduchých krocích:
  1. Do vyhledávacího pole na úvodní straně zadáte identifikační údaje subjektu, který chcete prověřit. Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu.
  2. Přes zabezpečenou platební bránu provedete platbu (nahlížení do rejstříku je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí zpoplatněno).
  3. Pokud se kontrolovaný subjekt v registru exekucí nachází, zobrazí se vám všechny dostupné informace. V případe negativní kontroly není proti němu žádné řízení vedeno.

Publikováno: 26. 06. 2021

Kategorie: Finance

Autor: Adam