Kdy je kácení stromů rizikové?

Kdy je kácení stromů rizikové?

S menším stromkem, který už na zahradě nechcete, si hravě poradíte sami. Stačí příruční pilka nebo motorová pila a za pár minut je po starostech. Ale co si počít v případě, kdy je strom vzrostlejší a navíc kolem něj není dostatek místa? Hrozí-li že při kácení klasickým způsobem dojde k poškození majetku (např. rodinného domu, přístřešku, pergoly atd.), budete muset využít horolezeckou techniku. Rizikové kácení stromů není činnost, kterou by zvládl každý a je proto vhodné využít služeb profesionálů.

Jak rizikové kácení stromů probíhá?

Pracovník vybavený horolezeckou technikou se po kmeni dostane až do koruny stromu, kde postupně odřezává jednotlivé větve. Ty poté další pracovních spouští po laně dolů. Jedině tak nevzniknou škody na majetku a především k ohrožení zdraví nebo lidských životů. Kácení vzrostlých stromů zkrátka není vždy tak jednoduché, jak se na první pohled jeví a navíc se v některých případech neobejdete bez povolení ke kácení stromů. Podívejte se na rizikové kácení v této fotogalerii. [caption id="attachment_7460" align="aligncenter" width="400"]Rizikové kácení stromu Rizikové kácení stromu v praxi[/caption]

Kdy se (ne)obejdete bez povolení ke kácení stromů?

15. července 2013 došlo ke změně § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Majitelé zahrad nyní mohou kácet stromy na svém pozemku bez povolení, nicméně si není od věci zkontrolovat, jestli váš pozemek splňuje definici zahrady:

Co je to zahrada?

Zahrada je veřejnosti nepřístupný oplocený pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce. Jako zahrada je považován pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém stojí bytový nebo rodinný dům, který odpovídá platným stavebním zákonům. Jako zahradu tedy nelze definovat pozemek v zahrádkářské osadě a to i navzdory tomu, že v nich není vyloučen trvalý pobyt a pozemek, který je ohraničen živým plotem. Živý plot zákon nepovažuje za stavební oplocení.

Měli byste vědět, že:

Povolení ke kácení stromů si je potřeba vyjednat v případě kácení zdravého stromu (nehrozí-li bezprostřední ohrožení majetku nebo zdraví), jehož kmen má ve výšce 130 cm nad zemí obvod větší než 80 cm. Žádost podávejte s předstihem – úřad má na vydání povolení až 90 dní. V případě nemocného stromu (suché větve, napadení houbami, hrozící riziko ohrožení na zdraví nebo majetku) povolení potřebovat nebudete, ale do 15 dní od pokácení musíte na příslušný úřad dodat oznámení s přiloženými fotografiemi pokáceného stromu. Bez povolení je možné kácet také stromy a keře z pěstebních důvodů. Svůj záměr však musíte min. 15 dní předem oznámit příslušnému orgánu na ochranu přírody. Ten může kácení omezit, pozastavit nebo dokonce zakázat. Máte zájem o profesionální rizikové kácení stromů? Nezávaznou poptávku můžete zdarma podat zde.