Náhradní plnění 2024: Splňte jednoduše zákonnou povinnost

V roce 2024 bude náhradní plnění stále důležitým nástrojem pro podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (OZP) a umožní firmám dosáhnout nejen zákonné povinnosti, ale i finanční úspory, což představuje win-win situaci pro všechny zúčastněné strany.

Jak náhradní plnění funguje?

Podle zákona je každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je povinen zaměstnat alespoň 4 % pracovníků se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatelé nemohou nebo nechtějí tuto kvótu naplnit přímým zaměstnáváním OZP, mohou využít možnost náhradního plnění. Jednoduchým způsobem je nákup produktů nebo služeb od chráněných dílen nebo společností jako je OPTIMIA. Tento mechanismus nejenže podporuje ekonomickou aktivitu osob se zdravotním postižením, ale také stimuluje firemní sektor k investování do sociálně odpovědných aktivit.


Jak můžu v roce 2024 náhradní plnění splnit?

Splnit požadavky na náhradní plnění lze několika způsoby:

  • Nákupem služeb a produktů od společností zaměstnávající OZP: Jedná se o nejjednodušší metodu podpory, poskytující jak sociální, tak ekonomické výhody. Spoluprací s organizacemi jako OPTIMIA, které disponují rozsáhlým portfoliem služeb a produktů, lze tyto požadavky snadno naplnit.
  • Zaměstnávání OZP přímo v rámci podniku: Firmy mohou OZP začlenit přímo do svých pracovních týmů, což přináší větší diverzitu a zlepšuje firemní kulturu.
  • Platba finančního odvodu státu: V případě, že společnosti nenabírají dostatečný počet OZP, existuje možnost uhradit finanční odvod. V roce 2024 činí tato povinná platba 2,5krát průměrnou měsíční mzdu v ekonomice za první tři čtvrtletí předešlého roku za každou OZP, kterou by měla firma zaměstnat.

Proč je náhradní plnění výhodné?

Náhradní plnění přináší firmám hned několik výhod, které sahají od pozitivního sociálního dopadu po finanční úspory a flexibilitu. Náhradní plnění umožňuje firmám vyhnout se pokutám za nesplnění zákonné kvóty zaměstnanců se zdravotním postižením, přičemž mohou využít různé daňové úlevy a dotace, což představuje finanční úsporu. Flexibilita náhradního plnění pak firmám umožňuje vybrat si formu, která nejvíce odpovídá jejich potřebám a možnostem.

Náhradní plnění s OPTIMIA

OPTIMIA kromě služeb provozuje e-shop, na kterém nabízí širokou škálu produktů nezbytných pro chod firem, včetně kancelářských potřeb, pracovních oděvů a osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), občerstvení pro kuchyňku, úklidových prostředků a nástrojů, nebo dokonce i pneumatiky pro každou sezónu pro dodávky, SUV a osobní automobily. Tato rozmanitost produktů usnadňuje firmám najít nezbytné položky pro své podnikání a zároveň podporuje sociálně odpovědné podnikání. Transparentnost této spolupráce umožňuje firmám efektivně dokumentovat a prezentovat svůj příspěvek k sociální odpovědnosti, což zvyšuje jejich reputaci a podporuje pozitivní vnímání značky ve veřejnosti.

Náhradní plnění v roce 2024 představuje způsob, jak podniky mohou přispět k inkluzi a podpoře osob se zdravotním postižením. Nejenže pomáhá firmám splnit zákonné požadavky a vyhnout se potenciálním sankcím, ale také nabízí jedinečnou příležitost k projevení sociální odpovědnosti a k posílení firemní image. Skrze spolupráci s organizacemi jako je OPTIMIA, firmy nejenže získávají kvalitní produkty a služby, ale také přímo přispívají k ekonomické samostatnosti a integraci osob se zdravotním postižením do pracovního procesu.

Publikováno: 08. 03. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Markéta Havlíčková