Nejdelší evropská řeka

Nejdelší evropská řeka

V Evropě teče nespočet vodních toků, ale který z nich je ten nejdelší? Pokud jste ve škole dostali za úkol zjistit, která je nejdelší řeka v Evropě, prozradíme vám odpověď a navíc přidáme dalších 9. První místo zaujímá Volha, která ústí do Kaspického moře. Nejdelší evropská řeka je dlouhá 3 531 km. Následují tyto vodní toky (v závorkách jsou uvedeny názvy moří, do kterých nejdelší evropské řeky ústí). 2. Dunaj 2 850 km (Černé moře) 3. Ural 2 428 km (Kaspické moře) 4. Dněpr 2 201km (Černé moře) 5. Don 1 870km (Azovské moře) 6. Rýn 1 326 km (Severní moře) 7. Labe 1 165 km (Severní moře) 8. Visla 1 047km (Baltické moře) 9. Loira 1 025km (Atlantský oceán) 10. Tajo 1 008 km (Atlantský oceán)