Dresy DDsport

Vyrábíme sportovní dresy pro všechny sporty s tradicí 25 let. Oblékáme profesionály i rekreační sportovce.

Zajímavé tipy

Technika

Není váha jako váha, vyberte si tu nejlepší!

Váha je zařízení, se kterým je většina z nás v každodenním kontaktu. Setkáváme se s nimi v kuchyni, v obchodech i v zaměstnání a většinou se nezabýváme jejich kvalitou. Klademe důraz na pořizovací cenu a nosnost – kvalita přijde na řadu až v momentě, kdy vypoví službu.

Selže-li váha, kterou používáme v domácnosti, v podstatě se nic hrozného nestane. Osobní a kuchyňské váhy nebývají drahé a pořízení nového modelu rozpočet příliš nezatíží. V některých oborech však může porucha způsobit spoustu nepříjemností – zpomalení provozu a v konečném důsledku i snížení zisku prosperující firmy. Některé výrobní procesy jsou na správném fungování vah doslova závislé a právě proto se vyplatí spolupracovat s profesionály.

Společnost Martes SK s.r.o. vznikla již v roce 1995 a je historicky prvním slovenským výrobcem obchodních vah. V mnoha specifických kategoriích (např. paletové váhy) je stále jediným výrobcem a kromě toho vyvíjí také příslušné softwarové vybavení. Díky sofistikovaným aplikacím lze váhy bez problémů zapojit do stávajícího obchodního procesu (připojit je do sítě, propojit s pokladnou a počítači).

Portfolio vyráběných zařízení je opravdu široké. Martes SK vyrábí váhy pro malé i velké firmy. Kromě obchodních vah v nabídce najdete také biometrické váhy, které kromě samotného vážení změří také výšku, krevní tlak a vypočítají index BMI. Tyto váhy se využívají v lékařství, fitness a wellness centrech apod. Další prvenství má slovenský výrobce také v oboru poštovních vah.

Všechny váhy značky Martes mají atestaci a certifikaci Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMS) a splňují přísné mezinárodní legislativní a metrologické normy. Rozhodnete-li se pro váhy Martes, dostane se vám také profesionálního poradenství a v neposlední řadě i servisu vah (výměny, opravy, kalibrace…).

Další informace a detailní technické parametry najdete na www.vahy.sk.