Nýtovačka na řetěz – návod na výměnu řetězu

Nýtovačka na řetěz – návod na výměnu řetězu

Rozpojení řetězu

Před rozpojováním řetězu nýtovačkou je dobré přeřadit na nejmenší pastorek a na malý převodník, případně sejmout řetěz z převodníku a snížit tak napnutí přehazovačky. Článek přesně usaďte do nýtovačky, dotáhněte přítlačný šroub a řetěz rozpojte. Pokud řetěz jen zkracujete nebo jej po předchozí demontáži budete chtít na kolo opět vrátit, je dobré nechat rozpojený čep mírně vyčnívat do vnitřku článku. Při spojování tak bude řetěz držet pohromadě a celkově se tak dost ulehčí manipulace s nýtovačkou. Ovšem pozor – pokud necháte čep vyčnívat příliš, budete muset při spojování článek více roztáhnout, čímž můžete ohrozit kvalitu spojení sousedního čepu.

Spojení řetězu

Po spojení čepem je nejdříve zapotřebí spojený článek rozhýbat. Zapřete palce o sousední články nýtovaného čepu, přiměřenou silou zalomte řetěz k sobě a potom od sebe. Na závěr v ruce vyzkoušejte, zda se řetěz v nýtovaném článku bez problémů ohýbá až do krajních mezí. Pokud jeho chod stále ještě není bezproblémový, postup zopakujte. Před nýtováním zacvakneme řetěz do sebe pomocí přečnívajícího čepu a přesně jej usadíme do nýtovačky. Utahováním šroubu na nýtovačce pak řetěz spojíme. Pokud při pronikání čepu do protilehlého článku řetězu cítíte větší odpor, zkuste s řetězem trochu zahýbat a potom pokračujte. Důležité je to, aby v konečné fázi čep řetězu vyčníval na obou stranách stejně.

Rychlospojky

Spojování a rozpojování řetězu ulehčil nástup tzv. rychlospojek. S některými speciálními rychlospojkami, jako je např. ta od výrobce TAYA, je rozpojení či spojení řetězu skutečně velmi snadné a nepotřebujete k tomu skutečně žádné další nářadí. Jiné rychlospojky jsou založeny na principu prodlouženého čepu a k manipulaci s nimi budete potřebovat tzv. kleště na řetězové spojky.

Publikováno: 21. 07. 2015

Kategorie: Volný čas

Autor: Adam

Tagy: nýtovačka na řetěz