OSVČ, nebo s.r.o.? Prozradíme vám výhody a nevýhody!

OSVČ, nebo s.r.o.? Prozradíme vám výhody a nevýhody!

Podnikáte jako OSVČ a zvažujete přechod na právnickou osobu v podobě nejrozšířenější formy společnosti – společnosti s ručením omezeným? V tom případě je dnešní porovnání výhod a nevýhod určeno právě vám...

Největší výhodou společnosti s ručením omezeným je samozřejmě způsob ručení. OSVČ svým majetkem a to v plném rozsahu, ale společníci s.r.o. jen do výše nesplaceného základního kapitálu. Dostane-li se společnost do existenčních potíží, společníci se nemusí bát o svůj majetek.

Spousta podnikatelů se rozhodne pro založení firmy kvůli důvěryhodnosti :Ta jde ruku v ruce právě s ručením – zatímco fyzická osoba může ve svých obchodních partnerech vzbuzovat pochybnosti o tom, zda bude schopna dostát svých závazků, společnost působí mnohem seriózněji. Kromě toho je nutná pro účast ve výběrových řízeních – OSVČ se jich účastnit nemohou.

Firma může podnikat pod libovolným názvem, ale živnostník je omezen pouze na své jméno a příjmení a případně dodatek. S.r.o. má mnohem lepší možnosti propagace a celkového povědomí o brandu.

Ani tím ovšem výhody firmy nekončí. Zatímco po ukončení podnikatelských aktivit jako OSVČ zanikne také renomé a reference podnikatele, firma si v průběžně buduje jméno a historii, které jsou jednoduše převoditelné – třeba na další generace. Hodnota s.r.o. se tak postupně zvyšuje a mohou z ní těžit budoucí majitelé. Fyzická osoba navíc nemůže pověřit podnikání na jinou osobu, ale vedení firmy lze jednoduše přenechat jinému majiteli či společníkovi.

A jak je to se zdaněním? Placení daní se nevyhne nikdo a to jak OSVČ, tak společnost s ručením omezeným. OSVČ sice může uplatnit paušální zdanění, ale vše nasvědčuje tomu, že v budoucnu bude úleva mnohem nižší a živnostníci se budou muset smířit s náročnějším prostředím. Právnické osoby platí daň z příjmu ve výši 19 % a případně daň ze zisku ve výši 15 %. Možnosti daňové optimalizace jsou ovšem v případě s.r.o. mnohem širší.

Pokud jsme vás přesvědčili a uznali jste, že je pro vás založení s.r.o. výhodnější, nezapomeňte si přečíst detailní informace o tom, jak společnost založit. Najdete je na webu zalozenifirmysro.cz.