Podílové fondy: Co to je a jak fungují?

Podílové fondy: Co to je a jak fungují?

Do investování se dnes pouští stále více lidí. Mnozí z nich si vybírají investici do podílových fondů. Ne všichni ale dobře rozumí tomu, co to je a jak to funguje. Pojďme se na to podívat. Snili jste někdy o tom, že budete vlastníkem firmy se světovým jménem a přidáte se k takovým jménům, jako je třeba Bill Gates? Věříme, že alespoň jednou to myslí proběhlo každému. Není ale jednoduché se v dnešní době na takovou pozici dostat. Naštěstí pro nás se ale na úspěchu právě takových lidí, jako je Bill Gates, můžeme podílet. Prostřednictvím investice, například přes podílové fondy.

Co je to podílový fond?

Na základě podílového fondu si zjednodušeně řečeno kupujete nějakou část firmy, tedy podíl v ní. Stanete se spolumajiteli. A nemusí to být pouze u jedné firmy. Podílový fond funguje na principu kolektivního investování – spravuje majetek několika investorů. Těch je zpravidla větší množství, nejen jednotky. Výhodou je, že jako investor máte možnost vybrat si, jestli chcete investovat u nás, v Evropě nebo třeba v USA, i to, v jaké měně budete investovat. Podílový fond má vždy stanovená pravidla pro investování. Podle nich se pak řídí i investiční společnost, která se bude starat o prostředky (peníze), které jste jí svěřili. Tato společnost má na starost několik podílových fondů, z kterých má každý vlastní strategii. Podle ní se investoři rozhodují, kam vloží své peníze. Ty se pak stanou součástí fondu a investor získá určitý počet podílových listů a stane se z něj podílník. Hodnota podílových listů se mění v závislosti na vývoji akcií dané firmy.

Jak to celé funguje?

Když se tedy rozhodnete investovat prostřednictvím podílových fondů, pošlete své peníze na účet vybraného fondu. Tak vlastně nakoupíte podílové listy, jejichž počet představuje váš podíl na majetku dané firmy. Podílové listy najdete na svém účtu cenných papírů. Odsud s nimi můžete dále manipulovat, například je prodat. Výnos z podílových fondů, do kterých investujete, bude vyšší, než kdybyste peníze vložili třeba na termínovaný vklad.

Výhody podílového fondu

Investování s sebou vždy nese riziko, že o své peníze můžete přijít. Podílové fondy ale mají i mnoho výhod. Jednou z nich je možnost peníze bez jakýchkoliv sankcí z účtu kdykoliv dostat. V případě podílových fondů se také snižuje riziko na propadu cen, jelikož jejich portfolii je tvořeno řadou různých cenných papírů od akcií po dluhopisy. Pokud si chcete v investování zvolit co možná nejnižší riziko, zvolte fondy peněžního trhu. V neposlední řadě je tu likvidita. Podílové fondy se vyznačují vysokou likviditou, což znamená, že pokud je chcete prodat, je investiční společnost povinná je od vás kdykoliv odkoupit.

Publikováno: 31. 03. 2020

Kategorie: Finance

Autor: Adam