Průmyslové váhy pomáhají zajistit dokonalou kontrolu nad hmotností přepravovaného nákladu

Průmyslové váhy pomáhají zajistit dokonalou kontrolu nad hmotností přepravovaného nákladu

Při přepravě zboží, zásilek, materiálů i dalších nákladů je třeba dobře zkoordinovat celou řadu činností. Firmy specializující se na zajištění samotné dopravy i výrobci, kteří si zajišťují distribuci svých produktů sami, musí zajistit, aby vše dorazilo na správné místo určení ve stanovený čas. Předpokladem dosažení úspěchu je proto zajištění fungující logistiky i udržování spolehlivého vozového parku. Hlavní roli dnes v tuzemsku, evropských zemích i většině zbytku světa hraje silniční kamionová doprava, někdy je však výhodnější využít železnici nebo říční nákladní lodě. Do zámoří se drtivá většina tovarů dostává na obřích plavidlech, které dokáží pojmout nemalé množství lodních kontejnerů. A některé zásilky putují i letecky. Bez ohledu na to, jaké dopravní prostředky se využívají, hraje však vždy velice důležitou roli váha nákladu.

Proč je průmyslová váha tak důležitá, když chcete vypravit vozidlo na cestu?

Každé vozidlo, které vyjede na silnici, musí splňovat celou řadu podmínek. Zásadní samozřejmě je dobrý technický stav a doklady o tom, že zdárně prošlo všemi stanovenými kontrolami. To však nestačí. Nezbytné je zajistit, aby celková hmotnost nákladu odpovídala parametrům nákladního automobilu i platným normám. Podobně je tomu u osobních a užitkových vozidel. Podobná pravidla však platí i pro leteckou a lodní dopravu. Dodržování těchto nařízení je důležité nejen proto, aby se předešlo nemalým pokutám a dalším sankcím; jejich hlavním účelem je zajištění bezpečnosti provozu. Přetížení vozidla, lodě či letadla jsou častou příčinou vážných nehod, které se často neobejdou bez ztrát na životech i majetku. Nadměrná hmotnost navíc zvyšuje rychlost opotřebení dopravního prostředku i spotřebu paliva. Optimalizace váhy je proto důležitá i z hlediska snížení nákladů. Proto se rozhodně vyplatí používat průmyslové váhy.

Jaké průmyslové váhy se používají nejčastěji?

Průmyslová váha je nezbytnou výbavou mnohých logistických center, výrobních závodů i dalších firem. Vždy je však třeba vybrat odpovídající typ průmyslové váhy. Pokud vaše dodávky cestují výhradně po silnicích, je tou pravou volbou mostní váha. Tenzometrické váhy zase ocení letecké a železniční společnosti.

Publikováno: 24. 05. 2021

Kategorie: Auto-moto

Autor: Adam