Revize zdvihacích zařízení: Jaké jsou lhůty a na koho se obrátit?

Revize zdvihacích zařízení: Jaké jsou lhůty a na koho se obrátit?

Provozovatelé zdvihacích zařízení, tedy jeřábů a zdvihadel, jsou povinni zajistit jejich bezpečný provoz (dle zákona č. 309/2006 Sb. dle § 4) . Dodržování pracovních a provozních podmínek v pravidelných intervalech kontrolují inspektoři, jejichž hlavním úkolem je včasné odhalení jakýchkoliv nedostatků, které by mohly zapříčinit škody na zdraví osob. Revizní zkoušky probíhají v souladu s normou ČSN 27 0142.

Jak často musí probíhat revize a revizní zkoušky?

Lhůty pro provádění revizí se liší na základě skupiny, do které zdvihací zařízení náleží.
  • Pro provozní skupiny J1 a J2 (skupina jeřábů I.) je povinná revize každé 4 roky a revizní zkouška jednou za 8 let.
  • Provozní skupina J3 (skupina jeřábů II.) musí absolvovat revizi každé 3 roky a revizní zkoušku jednou za 6 let.
  • Provozní skupiny J4 (skupina jeřábů III.) se týkají revize každé 2 roky a revizní zkouška jednou za 4 roky.
  • Pro provozní skupiny J5 a J6 (skupina IV.) je revize povinná jednou za rok a revizní zkouška připadá na každé dva roky.
Zákon umožňuje překročení stanovených lhůt maximálně o 3 měsíce. Některá zařízení náleží do specifických skupin a platí pro ně jiná pravidla: Věžové, mobilní, nakládací a lanové jeřáby do 14 let od data výroby musí být revidovány každý rok, revizní zkoušky probíhají jednou za dva roky. Jakmile stáří uvedených zařízení překročí 14 let, revize se již neprovádí – povinná je každoroční revizní zkouška. A konečně jeřáby provozované v nebezpečných prostorách – ani u nich není vyžadována revize, pouze revizní zkouška, a to každý rok.

Kdo zajistí revize i pro vaše jeřáby?

Svěřte svou manipulační techniku skutečným odborníkům, kteří se o ni perfektně postarají a během revize jeřábů vám poskytnou adekvátní náhradu. Najdete je ve společnosti UPLIFTER CZ – předního českého dodavatele manipulační, zdvihací a vakuové techniky s největší nabídkou minijeřábů, vakuových přístrojů, mobilních a přívěsných jeřábů. Podrobnosti ohledně revize jeřábů najdete na uplifter.cz.

Publikováno: 17. 05. 2021

Kategorie: Technika

Autor: Adam