Rozvádíte se? A víte, jak na SJM?

Rozvádíte se? A víte, jak na SJM?

Rozvodem zaniká manželství, což sebou přináší i nutnost rozdělení majetku, který oba partneři za dobu trvání manželství nashromáždili. Toto společné jmění manželů neboli SJM se v ideálním případ dá řešit přímo v rámci řízení o rozvodu manželství. Říká se tomu také tzv. nesporný rozvod. Znamená to, že se manželé na všem dohodnou – tedy jak na tom, že se chtějí rozvést, tak i na tom, jak si vypořádají společný majetek. Písemná dohoda s ověřenými podpisy obou manželů je potom přílohou návrhu na rozvod manželství. Ne vždy však k takové dohodě dojde. Častější je, že se manželé nedomluví a celý rozvodový proces se jim tak rozdělí do dvou řízení. Prvním je řízení o rozvodu, v němž soud zkoumá příčiny rozvratu manželství. Na konci tohoto řízení je manželství rozvedeno. Až po tomto řízení je možné požádat soud další žalobou o rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů. Pokud ani jeden z manželů o toto soud do tří let od rozvodu nepožádá, bude platit, že se bývalí manželé vypořádali tak, že nemovitosti budou mít v podílovém spoluvlastnictví a ostatní věci movité budou ve vlastnictví toho z nich, který je pro svou potřebu užívá. Pokud měli manželé dluhy, budou i nadále náležet oběma. Rozhodně je tedy dobré společné jmění manželů vypořádat, aby potom ani jeden z bývalých manželů nebyl překvapen, že například s nemovitostmi nemůže nakládat podle svého uvážení.

Co patří do společného jmění manželů

Pojem společné jmění manželů není třeba složitě představovat. Málokdo ale ví, co přesně do něj spadá a jakým způsobem se při vypořádání rozděluje. Je třeba si uvědomit, že do SJM spadá veškerý majetek, který manželé nabyli za trvání manželství, a to veškeré nemovitosti, auta, motorky, šperky, ale také jakékoli příjmy manžela či manželky, tedy například i mzda. Výjimku tvoří pouze věci osobní potřeby, které užívá výhradně jeden z manželů, nebo například nemovitosti, které jeden z manželů získal již před svatbou, nebo je nabyl po svatbě jako dědictví nebo dar, popřípadě je pořídil za peníze získané darem či dědictvím. Co patří do SJM, je jednou z nejtěžších otázek, na kterou je třeba si odpovědět, než se manžel či manželka pustí do jakéhokoli sporu. V tomto ohledu je právo velmi zrádné a je více než doporučeno poradit se s odborníkem, který s vámi probere vaši situaci a jasně vám poradí.

Publikováno: 30. 03. 2020

Kategorie: Finance

Autor: Adam