Úprava vody – kdy se bez ní neobejdeme?

Úprava vody – kdy se bez ní neobejdeme?

V našich domovech nutnost úpravy vody nijak neřešíme. Otočíme kohoutkem a máme jistotu, že z vodáren přichází životodárná tekutina ve správné kvalitě. Jiná situace nastává v oblastech, kde už je úprava vody nezbytná. Může se jednat o 4 hlavní, kam se řadí:
  • Úprava vody pro parní kotle
  • Úprava vody pro chladící okruhy
  • Úprava vody pro teplovodní kotelny
  • Úprava vody pro hotely nebo administrativní centra

Jak na kvalitu vody v chladicích okruzích?

Ty dnes využívají četné průmyslové a chemické provozy, stejně jako elektrárny, teplárny a řada dalších oblastí. Kvalita vody je zde klíčová hlavně pro nutnost zachování nejnižší spotřeby a provozních nákladů. Dále má chemická úprava vody vliv i na bezproblémový provoz celého zařízení. Jde hlavně o prevenci proti korozi, nebo jako ochranu před růstem biologie.

Z podobných důvodů chráníme také parní kotle

I zde by mohlo vlivem nekvalitní a neupravené vody dojít k výraznému poškození. Jsou to hlavně usazeniny minerálních látek, které jsou největším rizikem. Právě čisté teploměrné plochy v kotli jsou jistotou výrazných úspor spojených s jeho použitím. Čím více případných usazen, tím spotřeba prudce stoupá. Podobnými problémy mohou trpět i teplovodní kotelny. Zde je primárním nepřítelem samotných systémů koroze kovů, podobně jako vodní kámen. Máme na mysli usazeninu hlavně mnoha minerálních látek ve vodě obsažených. Postup čištění je spojený hlavně s mechanickou filtrací a dále s nezbytným změkčováním vody.

Vysoké nároky mají také hotely a další místa s vysokou koncentrací lidí

Tady je kvalita vody klíčová, jelikož se zde setkává hned několik oblastí, kde jí dané místo využívá. Na mysli máme například oblast vytápění, nebo využívanou oblast klimatizace. Zároveň hledí hotely, ale i kancelářská a obchodní centra na co nejmenší spotřebu. Správně upravenou vodou lze předejít tvorbě usazenin, vzniku koroze, stejně jako růstu nežádoucí biologie. Důvody této prevence jsou zřejmé nejenom v oblasti finančního hlediska, ale i v oblasti bezproblémového chodu a dlouhé životnosti jednotlivých systémů.

Publikováno: 18. 08. 2015

Kategorie: Technika

Autor: Adam

Tagy: úprava vody