Školení řidičů z povolání

Školení řidičů z povolání

Doprava je velmi dynamický obor a vyvíjí se velmi rychle. A nejde jen o modernizace a inovace v rámci vozidel, ale také neustále změny platné legislativy. Na řidiče jsou kladeny stále větší nároky a musí pravidelně podstupovat školení. Podle zákoníku práce č. 262/2006 musí zaměstnavatel zajistit, aby byli řidiči poučeni o právních předpisech a eliminovat tak riziko materiálních škod a samozřejmě újmy na zdraví. Školení je pro lidi, kteří v rámci zaměstnání využívají vozidlo, nezbytné a především pak pro profesionální řidiče. Jste-li v pozici zaměstnavatele nebo osoby, jejíž povinností je školení pro firemní řidiče zajistit, můžete se obrátit na specializované firmy. Patří mezi ně tak Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, které pořádá školení pro řidiče v 7 městech v rámci celé České republiky. Školení jsou koncipována pro potřeby firmy, ale také konkrétních řidičů.

Co se řidiči v rámci školení naučí?

Profesní školení řidičů se skládá z poučení o pravidlech silničního provozu, ale jsou do něj zahrnuty také zásady bezpečné jízdy a teorie řízení. Samozřejmostí je i zdravotnická příprava, školení o hospodárné a ekologické jízdě, obsluze digitálního tachografu a další programy. Nechybí ani školení o mezinárodních dopravních předpisech a o reprezentativním chování profesionálního řidiče a jeho komunikaci se zákazníky, řešení konfliktů apo. (vhodné např. pro řidiče autobusů).

Školení ADR

Pro profesionální řidiče, kteří přepravují nebezpečné věci, je připraveno speciální školení, které je nezbytné k získání průkazu ADR (Evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí). Školení ADR je rozděleno do několika programů a to pro řidiče, bezpečnostní poradce a další osoby. Ze zákona totiž povinná ADR školení podstoupit nejen řidiči, kteří převážejí minimální větší než stanovené množství nebezpečných věcí, ale také osoby, které se přepravou, balení, nakládkou, plněním nebo vykládkou zabývají. Po absolvování školení ADR budou řidiči připraveni po teoretické i praktické stránce. V každém případě je vhodné, aby nezkušenému řidiči zpočátku asistoval zkušenější kolega a byl mu kdykoliv připraven poradit. Další informace o školení ADR pro řidiče a dalších variantách školení najdete na http://skoleni.prodopravce.cz.

Publikováno: 28. 04. 2014

Kategorie: Auto-moto

Autor: Adam

Tagy: ADR školení | profesní školení řidičů | školení ADR | školení ADR pro řidiče