Víte, jak v souladu se zákonem zlikvidovat firmu?

Víte, jak v souladu se zákonem zlikvidovat firmu?

Důvodem pro ukončení obchodních aktivit firmy nemusí být jen nucená likvidace. Ročně sice tisíce subjektů končí v insolvenci, ale zrovna tak z obchodního rejstříku mizí také společnosti, které neřešitelné problémy s věřiteli neměly. Pokud vás zajímá, jak zlikvidovat firmu tak, aby vše proběhlo legálně, nepřestávejte číst. Prozradíme vám, kdo vám ušetří spoustu času a starostí.

Likvidace firmy není tak snadná

Některé záležitosti se jeví mnohem jednodušší, než ve skutečnosti jsou. Likvidace firmy sice není nic, co byste nakonec nezvládli sami, ale musíte se připravit na množství dílčích úkonů. V prvé řadě musí o likvidaci rozhodnout volaná hromada (není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak), kterou v případě jednočlenné společnosti uspořádá jediný společník. Likvidaci má na starost likvidátor, kterého jmenuje valná hromada. Může jich být i více a všichni mají pravomoc jednat, ledaže by bylo v listině o udělení likvidace zapsáno jinak. Aby bylo rozhodnutí o likvidaci platné, musí mít formu notářského zápisu. Nejčastějším datem pro vstup do likvidace je 1. leden, na který připadá začátek hospodářského roku. Likvidátorem se může stát trestně bezúhonná fyzická osoba ve věku minimálně 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům. K jeho povinnostem patří vyhotovení účetní závěrky, sestavení zahajovací rozvahy, podání návrhu na likvidaci, zajištění soupisu majetku a mimo jiné oznámení o likvidaci v obchodním věstníku.

Potřebujete pomoc? Nechte firmu zlikvidovat profesionály

Nechcete se do likvidace firmy pouštět sami? Chcete-li se byrokratickému procesu vyhnout, kontaktujte odborníky z firmy M.D. CORPORATE ADVISORY. Vysvětlí vám, jak spolupráce proběhne, firmu prověří, připraví potřebné dokumenty a přeberou agendy a podíly. Po odvolání stávajících statutárních orgánů a jmenování nových vaše starosti končí. Více na téma jak zlikvidovat firmu najdete na www.zlikvidovatfirmu.cz.