Výkup automobilů: jak na převod vlastníka vozu a zrušení povinného ručení

Výkup automobilů: jak na převod vlastníka vozu a zrušení povinného ručení

Jednou ze služeb, kterou Vám bazar při výkupu automobilu nabídne, je zajištění převodu vozu a zrušení pojištění. Druhou možností je, že si veškeré formality, které po podpisu kupní smlouvy a předání klíčů k vozu následují, zařídíte sami. Právě pro takové případy jsme sepsali tento článek. Najdete zde všechny podstatné kroky, které nesmíte opomenout. Celý postup můžete aplikovat i v případě, kdy vůz prodáváte soukromníkovi. Součástí je i řada odkazů na potřebné formuláře, které jsou volně ke stažení a vy si díky tomu můžete vše potřebné připravit z pohodlí Vašeho domova a na úřady vyrazit připravení.

Jaké všechny povinnosti máte po výkupu automobilu jako jeho původní majitel

 • ABSOLVOVAT S VOZEM EVIDENČNÍ KONTROLU
 • PŘEVÉST AUTOMOBIL NA NOVÉHO VLASTNÍKA
 • ZRUŠIT POJIŠTĚNÍ

Evidenční kontrola

Prověřuje se, zdali údaje uvedené v technickém průkazu odpovídají stavu automobilu. KDE
 • Jedná se kontrolu vozu prováděnou stanicí technické kontroly (STK).
 • Je možné absolvovat ji kdekoliv po ČR bez ohledu na místo, kde byl vůz registrován. Mapa včetně adres zde.
 • Výše poplatku není zákonem stanovena. Pohybuje se kolem 400 Kč.
KDY
 • Vždy, když dochází k převodu ojetého vozidla na nového majitele či provozovatele.
 • Protokol o evidenční kontrole nesmí být ke dni převodu v registru starší 30 dnů.
KDO
 • Prodávající či kupující.
POTŘEBNÉ DOKUMENTY
 • Technický průkaz vozidla.
 • Osvědčení o registraci vozidla.

Převod vozidla

KDE
 • Na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Mapa s adresami dostupná zde.
 • Hradí se správní poplatek ve výši 800 Kč.
KDY
 • Převod vozidla je nutné provést v zákonné lhůtě 10 dnů od podpisu kupní smlouvy.
 • Za dodržení podmínky nese odpovědnost prodávající, proto nedoporučujeme, abyste kupujícímu předali plnou moc a spoléhali se, že vše zařídí.
 • V případě nesplnění této povinnosti hrozí pokuta ve výši až 50 000 Kč.
KDO
 • Původní majitel vozu zapsaný ve velkém technickém průkazu.
 • Kupující na základě plné moci od prodávajícího.
POTŘEBNÉ DOKUMENTY
 • Občanský průkaz nebo pas
 • Kupní smlouva
 • Osvědčení o registraci vozidla
 • Technický průkaz vozidla
 • Zelená karta – doklad o zákonném pojištění vozu
 • Protokol o evidenční kontrole
 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. Dokument ke stažení zde
 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel. Formulář ke stažení zde
Postup registrace nového vozu.

Povinné ručení

Povinné ručení se obvykle sjednává na dobu neurčitou, a proto je nutné podat příslušné pojišťovně výpověď, která musí mít písemnou formu. Výpověď můžete odeslat doporučeně poštou, nebo ji můžete osobně donést do pojišťovny. V takovém případě si nezapomeňte vystavit potvrzení o převzetí. NÁLEŽITOSTI VÝPOVĚDI
 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo
 • Trvalé bydliště
 • Kontakt – telefonní číslo, e-mail
 • Důvod výpovědi povinného ručení
 • Číslo pojistné smlouvy včetně data jejího podpisu
 • Datum a podpis pojistníka
Výpověď můžete vyhotovit sami dle náležitostí popsaných výše, nebo si můžete stáhnout vzor dostupný volně na internetu. KDY POJIŠTĚNÍ ZANIKÁ
 • V případě, kdy pojištění rušíte z důvodu převodu vozu na nového majitele, tak musíte doložit kupní smlouvu či kopii velkého technického průkazu, ve kterém je uveden nový majitel.
 • Pojištění zaniká automaticky dnem, kdy pojišťovně nahlásíte změnu vlastníka.
Dozvěděli jste se, co všechno by mělo následovat poté, co od Vás bazar vykoupí vůz. Vaší povinností je absolvovat evidenční kontrolu, zajistit převod vozu v registru a zrušit povinné ručení. Díky informacím, které jste se dozvěděli, máte jistotu, že na nic nezapomene a dodržíte i všechny zákonem stanovené lhůty. Jaká je v ČR situace s množstvím osobních aut. Svěřili byste tyto povinnosti novému majiteli, abyste ušetřili čas, nebo byste si raději vše zařídili sami, když víte, že v případě nesplnění povinností, byste platili pokutu vy?

Publikováno: 22. 10. 2019

Kategorie: Auto-moto

Autor: Adam