Anglicky jedině s Angličanem

Anglicky jedině s Angličanem

O tom, jak je v dnešní době důležitá znalost cizího jazyka, bylo napsáno dost. Čeho je však nedostatek, jsou informace o kvalitních kurzech pro děti, zejména pak pro ty úplně nejmenší. Podle odborníku je mnohem efektivnější, když děti začnou s výukou vizích řečí již v útlém věku, kdy jsou schopni vstřebat mnohem více informací. Z těchto poznatků vychází i jazyková škola English Education, která se na specializuje na výuku angličtiny pro děti a to již od jednoho roku. Zajímá vás, v čem jsou lekce angličtiny lepší, než u jiných jazykových škol?

Výuka pod vedením rodilého mluvčího

Angličtina pro děti probíhá pod vedením speciálně vyškoleného lektora, pro kterého je jazyk mateřštinou. Výuka probíhá nenásilnou, přirozenou a zábavnou formou a to dokonce i tak „nezáživné“ učivo, jako jsou gramatická pravidla. Hry, říkanky, soutěže a písničky – přesně v takovém rytmu probíhají hodiny angličtiny pod taktovkou Egnliseh Education. Společně s dítětem se účastní kurzu i jeden z rodičů a motivuje ho k verbálním i neverbálním projevům. Děti napodobují jak lektora, tak i rodiče a učí se jazyk podobně, jako by vstřebávali mateřštinou. Lektoři s dětmi i rodiči komunikují výhradně v angličtině, díky čemuž je navozena atmosféra bilingvní rodiny.

Angličtina pro nejmenší probíhá přímo ve školkách či základních školách a vám tak odpadne starost děti kamkoliv vodit. Více informací najdete na webových stránkách školy www.englisheducation.cz.